1.

2.

3.


4.5.


6.7.


8.9.

10.


11.


12.


13.
Χαιρετισμός Πρώτης Έκδοσης

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας

Κύριοι Στόχοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας

Σχέδιο Επιδότησης Συμβουλευτικών Μελετών για την Κυπριακή Μεταποιητική Βιομηχανία

Κέντρο Τεχνολογικής Πληροφόρησης και Μεταφοράς Τεχνολογίας

Επιτυχής Συμμετοχή του Ιδρύματος σε Διεθνή Συνάντηση Μεταφοράς Τεχνολογίας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας συμμετέχει ενεργά στο Τ.Ι.Ι.

Συμμετοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci.

Κυπριακή Εταιρεία Ποιότητας

Αρχισε τη λειτουργία του το Ίδρυμα Μόδας

Διεύθυνση Ολικής Ποιότητας και Συστήματα Ποιότητας

Ίδρυση Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idrymatech@industry.cy.netΣχεδιασμός:Λογοδίκτυο
© 1997 Ίδρυμα Τεχνολογίας. Διατηρώντας κάθε δικαίωμα.