LOGARIASATE LA8OS 1. Ase pleov fwvn mou tov avemelo stixo to me8usi sou dese kai tn floga sou krata. Sfi3e twra, zeugaria, tnv nxw me tov nxo strwse stereo to bnma, stratav isia perpata. Megalofwvos umvos sto fari tou as se parei pou znta de3iwsuvn kai kalo xalivari. 2. Ki as mnv pouv pws tragoudi sav ki auto dev taitiazei tetoia skoteivn wra pou ta stn8eia sou pvigei. Lew ekeivo pou mevei kai pou movo 8'allazei sto kalutero pavta, sav n agkousa 8a fugei. Giati autoi 8e va fugouv! Pes pws kiolas kivave... Ma ola t'alla 8a meivouv kai dika mas 8e vavai. 3. Oxi, esas de sas 8elei toutn n gn, de sas 3erei! Ola edw eivai dika mas! Ti ap'to ka8e li8ari ap'to xwma, ap'to devtro, to vero kai t'ageri to kormi mas mia stala gia va givei exei parei. H yuxn mas epnre mia pvon ap'to ka8eva. Ola edw'vai dika mas - ma gia sas ola 3eva! 4. Giati eseis eiste 3evoi. Ki osa bagia av kratate toutn n gn dev poulietai, dev tns giveste filoi! H patrida eivai mava ki exei mvnmn - 8umatai ap'tov agio tns korfo poia buza3ave xeiln. K'n glukeia mas n Kupros ntav, eivai, 8a meivei gia ta tekva tns mava - ma gia sas pavta 3evn. 5. Logariasate la8os me to vou sas, emporoi, dev metrietai patrida, leuteria me tov puxn! Ki av mikros eiv'o topos kai to 8elei kai mporei tov asnkwto braxo va tov faei me to vuxi. Toutn n diya de sbuvei, toutn n maxn dev pauei, xilia xrovia av perasouv, dev pe8aivoume sklaboi. Poinsn Qeodosn Pieridn Mixaln Xristodoulidn ES GHN EVALIAN KYPRON Giwrgos Ntalaras kai "Diastasn"