O NEKROS STRATIWTHS Mia zwn gematn aima epese kovta sto rema to potami mourmourouse kai pikra moirologouse Petaloudes katebaivouv me xruses klwstes tov devouv tnv yuxn tou tnv kratouve kai pikra moirologouve Av8e mou pou mara8nkes ta splaxva mou ta maurises oveirata pou ekava krufa mou pvignkav sta aimata Porta avoi3e stov nlio mpaivei se xruso basileio kai n mava tou lugaei kai pikra moirologaei Poinsn Qeokln Kougialn Mixaln Xristodoulidn ES GHN EVALIAN KYPRON Giwrgos Ntalaras kai "Diastasn"