Η Κύπρος

Eκλογές - Προεδρικές

Προεδρικές εκλογές
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται άμεσα από τον λαό με καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Προέδρου είναι πενταετής και αρχίζει από την ημέρα της εγκαταστάσεως του ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου δίδει τη νενομισμένη διαβεβαίωση. Η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Προέδρου, έτσι ώστε ο νεοεκλεγόμενος Πρόεδρος να είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντα του όταν η θητεία αυτή λήξει.

Οι υποψήφιοι πρόεδροι πρέπει να είναι πολίτες της ΚυπριακήςΔημοκρατίας και να έχουν συπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός ανακηρύσσεται ως εκλεγείς.
Ο υποψήφιος για να εκλεγεί απαιτείται να εξασφαλίσει πάνω από το 50% των εγκύρων ψήφων. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται επαναληπτική εκλογή την αντίστοιχη μέρα της αμέσως επόμενης βδομάδας ανάμεσα στους δυο υποψηφίους που πήραν τις περισσότερες ψήφους. Ο υποψήφιος που παίρνει, κατά την επαναληπτική εκλογή, το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θεωρείται εκλεγείς.

Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας παραμένει κενή, διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή εντός 45 ημερών από την ημέρα που η θέση παρέμεινε κενή. Η θητεία του εκλεγομένου με αναπληρωματική εκλογή Προέδρου είναι ίση με τη μη εκπνεύσασα περίοδο της θητείας του Προέδρου.

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον αναπληροί ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εκλογές 1959
Οι πρώτες προεδρικές εκλογές έγιναν πριν από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, στις 13 Δεκεμβρίου 1959. Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Ιωάννης Κληρίδης. Πρόεδρος εξελέγη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξασφαλίζοντας υπερδιπλάσιο ποσοστό ψήφων από τον ανθυποψήφιο του.


Αποτελέσματα 1959
Eγγεγραμμένοι ψηφοφόροι
238.879
Ψήφισαν
217.956
91,25%
Aποχές
20.923
8,75%
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
144.501
66,29%
Iωάννης Κληρίδης
71.753
32,92%
Ακυρα
1.702
0,89%
Οι επόμενες εκλογές επρόκειτο να γίνουν το 1965, αλλά αναβλήθηκαν ως αποτέλεσμα της ιδιάζουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω των δικοινοτικών διαταραχών. Η θητεία του Προέδρου παρατάθηκε με νόμο που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στις εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου 1968 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ποσοστό 96%.

Αποτελέσματα 1968
Eγγεγραμμένοι ψηφοφόροι
247.653
Ψήφισαν
231.438
93,45%
Aποχές
16.115
6,55%
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
220.911
96,26%
Τάκης Ευδόκας
8.577
3,74%
Ακυρα
1.950
0,84%

To 1973 o Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο. Μετά το θάνατο του το 1977, ο τότε Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Σπύρος Κυπριανού ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 31 Αυγούστου 1977 ο Σπύρος Κυπριανού ανακηρύχθηκε εκλεγείς χωρίς ανθυποψήφιο για την εναπομείνασα περίοδο της θητείας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Το Φεβρουάριο του 1978 επανεξελέγη Πρόεδρος χωρίς ανθυποψήφιο.
Στις 13 Φεβρουαρίου 1983 ο Πρόεδρος Κυπριανού υποστηρίχθηκε από το κόμμα του το ΔΗΚΟ ( κέντρο) και το ΑΚΕΛ ( αριστερά ) και επανεξελέγη. Ανθυποψήφιοι του ήταν ο Γλαύκος Κληρίδης, αρχηγός του Δημοκρατικού Συναγερμού ( δεξιά ), και ο Δρ Βάσος Λυσσαρίδης, αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ.


Αποτελέσματα εκλογών 1983
Πρώτος Γύρος
Εγγεγραμμένοι
327.184
Ψήφισαν
310.903
95,02%
'Ακυρα
3.511
1,13%
Αποχή
16.281
4,98%
'Εγκυρα
307.392
98,87%
Γλαύκος Κληρίδης
104.294
33,93%
Σπύρος Κυπριανού
173.791
56,54%
Βάσος Λυσσαρίδης
29.307
9,53%
.
Αποτελέσματα εκλογών 1988
Πρώτος Γύρος
Εγγεγραμμένοι
363.719
Ψήφισαν
342.780
94,24%
'Ακυρα
8.141
2,37%
Αποχή
20.939
5,76%
'Εγκυρα
334.639
97,63%
Σπύρος Κυπριανού
91.335
27,29%
Γλαύκος Κληρίδης
111.504
33,32%
Βάσος Λυσσαρίδης
30.865
9,22%
Γιώργος Βασιλείου
100.748
30,11%
Θράσος Γεωργιάδης
187
0,06%


Δεύτερος Γύρος
Εγγεγραμμένοι
363.740
Ψήφισαν
342.990
94,30%
'Ακυρα
17.928
5,23%
Αποχή
20.750
5,70%
'Εγκυρα
325.062
94,77%
Γλαύκος Κληρίδης
157.228
48,37%
Γιώργος Βασιλείου
167.834
51,63%

Αποτελέσματα εκλογών 1993
Πρώτος Γύρος
Εγγεγραμμένοι
393.993
Ψήφισαν
364.118
92,42%
'Ακυρα
8.483
2,33%
Αποχή
29.875
7,58%
'Εγκυρα
355.635
97,67%
Γιώργος Βασιλείου
157.027
44,15%
Γλαύκος Κληρίδης
130.663
36,74%
Γεώργιος Μαυρογένης
890
0,25%
Πασχάλης Πασχαλίδης
66.300
18,64%
Γιαννάκης Ταλιώτης
755
0,21%


Δεύτερος Γύρος
Εγγεγραμμένοι
393.993
Ψήφισαν
367.474
93,27%
'Ακυρα
11.760
3,20%
Αποχή
26.519
6,73%
'Εγκυρα
355.714
96,80%
Γιώργος Βασιλείου
176.769
49,69%
Γλαύκος Κληρίδης
178.945
50,31%

.
Αποτελέσματα εκλογών 1998
Πρώτος Γύρος
Εγγεγραμμένοι
446.976
Ψήφισαν
409.979
91,72%
'Ακυρα
8.944
2,18%
Λευκά
4.736
1,16%
Αποχή
36.997
8,28%
'Εγκυρα
396.299
96,66%
Νίκος Ρολάνδης
3.104
0,78%
Νικόλας Κουτσού
3.625
0,91%
Βάσος Λυσσαρίδης
41.978
10,59%
Γιώργος Βασιλείου
11.908
3,00%
Αλέξης Γαλανός
16.003
4,04%
Γεώργιος Ιακώβου
160.918
40,61%
Γλαύκος Κληρίδης
158.763
40,06%


Δεύτερος Γύρος
Εγγεγραμμένοι
447.046
Ψήφισαν
417.406
93,37%
'Ακυρα
4.448
1,07%
Λευκά
5.857
1,40%
Αποχή
29.640
6,63%
'Εγκυρα
407.101
97,53%
Γεώργιος Ιακώβου
200.222
49,18%
Γλαύκος Κληρίδης
206.879
50,82%

Ημ. Καταχώρησης 13/2/2001

Αρχή