YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                                                    ΛΕΥΚΩΣΙΑ                                      

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2001

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δίνονται πιο κάτω τα ονόματα όσων εισάγονται στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενήργησε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 7 Ιουλίου 2001. Για τον κάθε εισαγόμενο στα διάφορα τμήματα των ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας δίνεται πρώτα ο αριθμός υποψηφίου και ακολουθεί το ονοματεπώνυμό του και η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε.

 

Προτού προχωρήσω στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα ήθελα να τονίσω ότι φέτος οι εξετάσεις διεξήχθησαν και πάλιν με σημαντικές καινοτομίες.  Κατ’ αρχήν έχει ψηφισθεί ο Νόμος 180(Ι) του 2000 που διέπει τον τρόπο και τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 15 Φεβρουαρίου 2001 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  Οι πρόνοιες του Νόμου, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρονται και  στον τρόπο ετοιμασίας και αποστολής των θεμάτων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα, που έχει πλήρως υιοθετηθεί, ουσιαστικά από την περσινή εξεταστική περίοδο.  Με βάση τις πρόνοιες αυτές τα θέματα ετοιμάζονται από ειδικές εξεταστικές επιτροπές για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.  Οι επιτροπές συγκροτούνται με οδηγίες του Υπουργού και συνέρχονται 24 ώρες πριν από την εξέταση σε ξενοδοχείο,  όπου συντάσσονται και ετοιμάζονται τα εξεταστικά δοκίμια κάτω από συνθήκες που εξασφαλίζεται το απόρρητο των θεμάτων.  Επιπρόσθετα κατά τη φετινή περίοδο και σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, οι βαθμολογητές διόρθωσαν τα γραπτά στο Βαθμολογικό Κέντρο που λειτούργησε στη νέα πτέρυγα του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το Κέντρο λειτούργησε από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 10 μ.μ. καθημερινά συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου, καθώς και τις δύο πρώτες Κυριακές μετά την έναρξη των εξετάσεων.  Το Βαθμολογικό Κέντρο λειτούργησε ομαλά και τα σχόλια των βαθμολογητών ήταν θετικά γιατί εργάζονταν απερίσπαστοι για τη διόρθωση των γραπτών και είχαν την ευκαιρία να συντονίζονται μεταξύ τους για οποιαδήποτε θέματα εγείρονταν.  Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν οι άνετοι και πλήρως κλιματιζόμενοι χώροι του πανεπιστημίου που προσφέρθηκαν πρόθυμα από τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου, τις οποίες και θερμά ευχαριστώ.

 

Μια άλλη καινοτομία που εφαρμόστηκε φέτος ήταν η αύξηση των μελών της εξεταστικής επιτροπής για την προφορική εξέταση των Δραματικών Σχολών από 3 σε 5 μέλη με στόχο την πιο αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση των υποψηφίων.  Παράλληλα κατά την εξέταση της πρακτικής δοκιμασίας για τα Τμήματα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έγινε βιντεογράφηση των αθλημάτων του στίβου για να εξασφαλισθεί πλήρως το αδιάβλητο της εξέτασης αυτής.  Τέλος η κατανομή των θέσεων έγινε φέτος με νέο σύγχρονο και ευέλικτο λογισμικό.

 

Το έργο της διεκπεραίωσης των εξετάσεων είναι τεράστιο. Αρκεί να αναφέρω ότι λειτούργησαν 11 Εξεταστικά κέντρα και εργάσθηκαν συνολικά 268 θεματοθέτες, 3018 επιτηρητές, 336 βαθμολογητές, 72 φοιτητές Πανεπιστημίων ως έκτακτο Προσωπικό καθώς και το Προσωπικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων και της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Παραλήφθηκαν συνολικά 40467 γραπτά δοκίμια, τα οποία βαθμολογήθηκαν ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές. Από αυτά, 8599 γραπτά, δηλαδή ποσοστό 21,23%, αναβαθμολογήθηκαν, επειδή η διαφορά στη  βαθμολογία  των δύο βαθμολογητών ήταν μεγαλύτερη από το 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος. 

 

Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει και φέτος από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και από το διεθνές διαδίκτυο (INTERNET).  Έτσι όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να αναζητήσουν την οικοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση:               http://www.moec.gov.cy

 

Επίσης για συγκεκριμένες πληροφορίες ή απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Υπηρεσία Εξετάσεων στη διεύθυνση:                  yp_exetaseon@moec.gov.cy

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν σε όλους τους υποψηφίους που συμπλήρωσαν την εξέταση.  Στον καθέναν, είτε εξασφαλίζει είτε δεν εξασφαλίζει θέση, αποστέλλεται με το ταχυδρομείο  Δελτίο Αποτελεσμάτων στο οποίο φαίνεται αναλυτικά η βαθμολογία και η θέση που τυχόν εξασφάλισε.  Στο Δελτίο Αποτελεσμάτων υπάρχει ενσωματωμένη Υπεύθυνη Δήλωση για Απόρριψη/Βελτίωση  θέσης, την οποία ο υποψήφιος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να καταθέσει στα Επαρχιακά Κέντρα πληροφόρησης της Υπηρεσίας Εξετάσεων συμπληρωμένη το αργότερο μέχρι τις 22 Αυγούστου 2001, αν επιθυμεί να απορρίψει ή να βελτιώσει τη θέση που του προσφέρθηκε.  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι με βάση το Νόμο όσοι αποδέχονται τη θέση και δεν επιθυμούν βελτίωσή της δεν χρειάζεται να καταθέσουν την Υπεύθυνη Δήλωση γιατί η θέση είναι ήδη καταχωρημένη στο όνομά τους.

 

Για εξυπηρέτηση του κοινού η Υπηρεσία Εξετάσεων θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 13.8.2001 μέχρι την Τετάρτη 22.8.2001 τα εξής επαρχιακά κέντρα:

 

Λευκωσία:             Λύκειο Ακρόπολης

Λεμεσός:             ΛανίτειοΛύκειο Α’

Λάρνακα:             Λύκειο Αγίου Γεωργίου

Πάφος:            Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

 

Στα κέντρα αυτά θα υπάρχουν συνεργεία με ωράριο εργασίας από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ. στα οποία θα γίνεται η κατάθεση των δηλώσεων Απόρριψης/Βελτίωσης θέσης.

 

Τονίζεται ότι στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων δε θα υπάρχουν κατάλογοι αποτελεσμάτων και καλείται το κοινό να ΜΗΝ προσέρχεται στα γραφεία της Υπηρεσίας για πληροφορίες για τα αποτελέσματα.


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

   

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση τη συνολική ανηγμένη βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους.  Όσοι συμπληρώσουν την εξέταση σε έναν κύκλο τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο την ολική ανηγμένη βαθμολογία.  Στη συνέχεια γίνεται η κατανομή και προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας και με βάση τη Δήλωση Προτίμησης που συμπλήρωσε, ικανοποιείται η καλύτερη στη σειρά προτίμηση του υποψηφίου (1η, 2η, 3η κτλ.) που επιτρέπει  η σειρά επιτυχίας του.  Με τον τρόπο αυτό γίνεται η πρώτη κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των ΑΑΕΙ.  Με βάση το Νόμο η διάθεση των θέσεων γίνεται με τη διαδικασία των τριών κατανομών.

 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ΑΑΕΙ Ελλάδας έχουν καταχωρημένη στο όνομά τους τη θέση που εξασφάλισαν και δεν χρειάζεται να δηλώσουν ότι την αποδέχονται.  Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που επιθυμούν οποιαδήποτε αλλαγή καλούνται να δηλώσουν μέχρι τις 22 Αυγούστου 2001 αν:

 

α)   Επιθυμούν (αν υπάρξει) θέση καλύτερης προτίμησης, όπως αυτές αναγράφονται στην αίτησή τους, σε αντικατάσταση της θέσης που τους προσφέρθηκε.

β)   Δεν αποδέχονται την προσφορά της θέσης και δεν ενδιαφέρονται για καμιά άλλη θέση.

δ)   Ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν θέση, σε περίπτωση που δεν τους έχει προσφερθεί θέση.

 

Η δήλωση αυτή του υποψηφίου είναι οριστική και ανέκκλητη. 

 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στα ΑΑΕΙ Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, Νοσηλευτική Σχολή) και στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας πρέπει να ενεργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του Υπουργείου Άμυνας που ακολουθούν πιο κάτω (βλ. σελ. 8-18).

 

Μετά την εξέταση των δηλώσεων προσφοράς και αποδοχής των θέσεων και την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, γίνεται η δεύτερη κατανομή των θέσεων, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην πρώτη κατανομή.  Σημειώνεται ότι τα ονόματα αυτών που θα πάρουν τις θέσεις που θα κενωθούν θα δοθούν στη δημοσιότητα.

 

 Οι τυχόν κενές θέσεις που παραμένουν μετά τη δεύτερη κατανομή δημοσιεύονται και καλούνται οι υποψήφιοι που συμπλήρωσαν τις εξετάσεις του αντίστοιχου κύκλου να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για διεκδίκηση των θέσεων αυτών με την τρίτη κατανομή. 

 

Με τη συμπλήρωση των κατανομών των θέσεων εκδίδονται οι βεβαιώσεις για τη θέση που εξασφάλισε οριστικά ο κάθε υποψήφιος.

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια της πολιτικής που έχουμε καθιερώσει για πλήρη διαφάνεια δίνουμε πιο κάτω χαρακτηριστικά στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:


ΠIΝΑΚΑΣ 1.  Υποψήφιοι και θέσεις του 2001 κατά Κύκλο και σύγκριση με τα στοιχεία του 2000, 1999 και 1998

 

 

 

KYKΛΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

2001

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ*

2001

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2001

ΘΕΣΕΙΣ

2000

ΘΕΣΕΙΣ

1999

ΘΕΣΕΙΣ

1998

 

01

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ

1740

922

-

896

803

565

02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

74

40

-

43

41

20

03

ΙΑΤΡΙΚΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ

968

144

-

142

130

129

04

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ

1432

847

-

857

750

552

05

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

708

74

-

75

64

60

06

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

126

57

-

59

50

32

07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

18

19

6

21

18

7

08

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

31

24

17

9

2

26

14

-

09

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ.& ΔΙΕΡΜ.ΙΟΝΙΟΥ

84

6

-

6

5

5

10

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

315

20

-

20

20

20

11

ΚΟΙΝ. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

794

131

-

101

88

40

12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

1373

150

-

150

140

140

13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2067

453

-

456

420

315

14

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ

3089

315

-

317

287

265

15

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ

216

74

-

78

67

64

16

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΙ

1608

1383

628

702

1139

267

17

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΕΙ

1520

220

-

213

202

149

18

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΕΙ

2091

146

-

135

112

94

19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΕΙ

1884

658

-

605

502

283

20

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ

1775

175

-

160

100

100

21

ΑΞΙΚ

726

84

-

84

74

74

22

ΑΤΙ Α & Β

244

137

36

135

171

124

23

ΑΤΙ Γ

142

51

-

50

40

35

25

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ Τ.Σ

185

28

-

25

25

18

26

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ Τ.Σ

12

3

-

3

2

1

27

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

57

17

-

18

14

12

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

6180

672

 

 

 

 

* Η στήλη για τις θέσεις του 2001 περιέχει τον αριθμό των θέσεων που είναι διαθέσιμες για Κύπριους κατά Κύκλο. 

Η στήλη για τις κενές θέσεις του 2001 δίνει τον αριθμό των θέσεων που παρέμειναν κενές μετά την κατανομή των θέσεων γιατί δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι που να έδειξαν ενδιαφέρον για τα τμήματα αυτά.

Οι στήλες για τις θέσεις του 2000, 1999 και 1998 δίνουν τον τελικό αριθμό των θέσεων που διατέθηκαν τα αντίστοιχα χρόνια κατά Κύκλο.

 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  Αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων του 2001 κατά μάθημα και σύγκριση με αποτελέσματα των εξετάσεων του 2000, 1999, 1998 και 1997

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦ.

2001

ΜΕΣΟΣ

ΟΡΟΣ

2001

ΜΕΣΟΣ

ΟΡΟΣ

2000

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1999

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1998

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1997

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

6081

11,21

12,20

11,31

10,53

11,38

ΑΡΧΑΙΑ 8

1436

7,33

8,65

9,28

9,64

9,05

ΑΡΧΑΙΑ 4

950

8,58

10,99

10,40

11,60

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

2302

9,08

8,39

8,78

7,49

7,19

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1270

12,23

13,41

13,72

13,01

13,68

ΑΓΓΛΙΚΑ

3343

8,55

10,58

8,73

6,50

8,27

ΓΑΛΛΙΚΑ

144

8,54

9,41

11,72

10,63

10,34

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

24

10.23

10,71

12,11

12,37

10,82

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

25

4.38

 

 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

1

*

*

-

-

-

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8

1847

8,74

9,57

7,25

8,87

8,01

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4

3367

7,50

8,05

7,90

8,43

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τ.Σ

253

5,21

5,13

4,78

5,05

5,61

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

20

8,12

8,40

9,87

6,35

 

ΦΥΣΙΚΗ 8

1839

7,50

6,49

5,65

4,58

7,37

ΦΥΣΙΚΗ 4

906

8,71

8,78

5,11

4,96

 

ΦΥΣΙΚΗ Τ.Σ

230

4,83

4,31

3,93

4,51

4,90

ΧΗΜΕΙΑ

1059

8,29

7,55

9,46

9,58

8,91

ΧΗΜΕΙΑ Τ.Σ

29

9,93

8,58

10,32

10,39

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1322

8,96

9,19

8,22

9,37

8,04

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

73

10,38

11,75

11,67

10,45

12,34

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

75

11,41

 

11,80

12,94

13,39

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2571

7,17

8,39

7,28

9,01

9,73

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

755

9,43

10,13

10,89

10,85

11,30

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι(4) & ΙΙ(4) 

72

8,84

6,21

7,99

7,40

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 20

215

6,43

7,05

7,38

8,05

 

ΤΕΧΝΛΟΓΙΑ Τ.Σ

364

8,05

7,51

8,11

8,61

8,16

ΑΡΜΟΝΙΑ

57

12,26

10,44

11,18

10,21

10,91

ΥΠΑΓ. ΜΟΥΣΙΚ. ΚΕΙΜΕΝΟΥ

57

14,58

12,72

12,54

12,39

11,84

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΙ

1799

8,74

10,05

10,27

10,75

11,40

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΙ

1335

6,14

6,21

6,24

7,81

8,25

ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ ΤΕΙ

548

4,96

3,58

5,06

6,36

5,31

* Δεν εφαρμόζεται

  Σημείωση: Οι μέσοι όροι αναφέρονται στην κλίμακα 1-20

 


Γενικά με βάση τα πιο πάνω στοιχεία θα έλεγα ότι τα αποτελέσματα κατά μάθημα των εξετάσεων βρίσκονται περίπου στα περσινά επίπεδα, με ελάχιστες αυξομειώσεις.

 

Στις εξετάσεις του 2001, 7666 υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και 7194 από αυτούς συμπλήρωσαν την εξέταση σε τουλάχιστον έναν Κύκλο. Με την πρώτη κατανομή το 2001 διατέθηκαν συνολικά 5508 και 4 υπεράριθμες θέσεις, ενώ το 2000, το 1999  και το 1998 διατέθηκαν 5377, 4882 και 3371 θέσεις αντίστοιχα.

 

Τη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων διεκπεραίωσε εξ ολοκλήρου η Υπηρεσία Εξετάσεων με τη χρήση νέου ευέλικτου λογισμικού προγράμματος που ολοκλήρωσε τη μηχανογράφηση της όλης διαδικασίας των Εισαγωγικών Εξετάσεων.  Πρέπει να συγχαρώ ιδιαίτερα το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων που είχαν την ευθύνη στον τομέα των εισαγωγικών εξετάσεων και εργάστηκαν με ευσυνειδησία για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ντίνο Θεοδότου, Προϊστάμενο του Εξεταστικού Κέντρου που είχε την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων και τον κ. Ευστάθιο Μιχαήλ, Προϊστάμενο του Βαθμολογικού Κέντρου που είχε την ευθύνη εξαγωγής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τον  προηγούμενο Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Χατζησάββα που συνεχίζει να προσφέρει τη βοήθεια και τις γνώσεις του για την ομαλή και ορθή εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

 

Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω τα άλλα τμήματα του Υπουργείου, και ιδιαίτερα τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης που διέθεσαν προσωπικό για να συνδράμουν τις εργασίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Εκφράζω ακόμη τις ευχαριστίες μου προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συνεργασία και συμβολή του στην όλη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

Ευχαριστώ επίσης όλους τους υπευθύνους των Εξεταστικών Κέντρων, τους θεματοθέτες, τους βαθμολογητές και τους επιτηρητές, και όλους όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεκπεραίωση του όλου έργου καθώς επίσης τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων κ. Χρήστο Ροτσίδη και κα Κούλα Παπαδοπούλου, και τους Προγραμματιστές της Υπηρεσίας κ.κ. Χαράλαμπο Ολύμπιο και Βασίλη Χατζηλουκά.  Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου που παρέσχε διακριτικά τις υπηρεσίες της για την ασφάλεια των γραπτών τόσο κατά τη μεταφορά τους από και προς τα εξεταστικά κέντρα όσο και κατά τη φύλαξή τους στο Βαθμολογικό Κέντρο.

 

Πάνω απ’ όλα επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Γενικό Διευθυντή και το Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ.κ. Πέτρο Καρεκλά και Κωνσταντίνο Γιάλουκα που είχαν το γενικό συντονισμό της όλης οργάνωσης και διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων.

 

 


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της Ελλάδας θα παραχωρήσει 55 υποτροφίες σε Κυπρίους που εξασφαλίζουν θέση για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001 στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.  Οι υποτροφίες αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:

 

Κύκλος Α: 15 (1 για Αρχιτεκτονική)

Κύκλος Β: 8

Κύκλος Γ: 7

Κύκλος Δ: 7

Κύκλος Στ: 2

Για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών: 3

Για τη Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου: 2

Για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών: 3

Για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 8

 

Οι υποτροφίες θα δοθούν με κριτήριο τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι αιτητές στις Εξετάσεις που διενήργησε η Υπηρεσία Εξετάσεων από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 7 Ιουλίου 2001, ξεχωριστά για τις θέσεις κάθε κύκλου.

 

Ειδικά για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 3 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2001, οπότε, υπό το φως των αποτελεσμάτων, θα ανακοινωθούν και οι προτεινόμενοι για υποτροφία.

 

Αιτήσεις, πάνω σε ειδικό έντυπο που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  (Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Ακρόπολη - Λευκωσία τηλ: 800626 ή 800627) μέχρι τις 27 Αυγούστου 2001.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

Δίνονται πιο κάτω ειδικές οδηγίες για κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, τις οποίες παρακαλούνται να προσέξουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

 

1. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Κ Υ Π Ρ Ο Υ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-02 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

1.1            Εγγραφές

 

            Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχει στη διάθεσή του, θα εγγράψει τους υποψηφίους σε μια μόνο μέρα την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2001.  Οι υποψήφιοι παρακαλούνται θερμά να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω :

 

            1.1.1   Μέχρι την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2001 κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προμηθευτεί από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου το ειδικό έντυπο εγγραφής, να το συμπληρώσει και να επικολλήσει στην κατάλληλη θέση μια πρόσφατη φωτογραφία.

 

            1.1.2   Ο υποψήφιος ή εκπρόσωπός του θα πρέπει να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2001 στην αίθουσα και ώρα που καθορίζεται πιο κάτω.

 

                        Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να τηρήσουν αυστηρά το ωράριο που ανακοινώνεται για να διευκολυνθεί η εγγραφή τους.  Μόνο σε περιπτώσεις πραγματικής έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να αλλάξουν την ώρα προσέλευσής τους.

 

            1.1.3   Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου, το οποίο δεν θα επιστραφεί, αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (όπου φαίνεται το όνομα) και μία επιπρόσθετη φωτογραφία παρόμοια με τη φωτογραφία της παραγράφου 1.5.1.  Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και το Τμήμα στο οποίο εξασφάλισε θέση.

 

            1.1.4   Οι νεοεισερχόμενοι εγγράφονται επίσης στη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ) καταβάλλοντας το ποσό των £18,00 και για τα τέσσερα έτη σπουδών.  Οι £10,00 είναι για την εγγραφή ως μέλους της ΦΕΠΑΝ και οι υπόλοιπες £8,00 καταβάλλονται προαιρετικά για προσωπική ασφάλιση.

 

            1.1.5            Το πρόγραμμα εγγραφής και κατάθεσης εντύπων έχει ως ακολούθως, ανάλογα με το τμήμα στο οποίο οι υποψήφιοι εξασφάλισαν θέση  :

 

 

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2001

 

Αίθουσα Ε102

 

08.30 π.μ. – 09.30 π.μ. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

09.30 π.μ. – 10.30 π.μ. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

11.00 π.μ. – 12.00 μ.            Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (Κλασικές Σπουδές)

12.00 μ – 1.00 μ.μ. Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (Φιλοσοφία)

Αίθουσα Ε103

 

08.30 π.μ. - 10.00 π.μ.            Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

10.30 π.μ. - 12.00 μ            .            Τμήμα Πληροφορικής

12.00 μ - 1.00 μ.μ.                     Τμήμα Φυσικής

Αίθουσα Ε104

 

08.30 π.μ. - 10.00 π.μ.            Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

(1ος - 35ος σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας)

10.30 π.μ. - 12.00 μ            .            Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

(36ος – 60ός σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας)

12.00 μ - 1.30 μ.μ.                        Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

(61ος - 85ος σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας)

 

Αίθουσα Ε105

 

08.30 π.μ. - 10.00 π.μ.            Τμήμα Οικονομικών

(1ος - 35ος σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας)

10.30 π.μ. - 12.00 μ            .            Τμήμα Οικονομικών

(36ος - 65ος σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας)

12.00 μ - 1.00 μ.μ.                        Τμήμα Χημείας

 

Αίθουσα Ε107

 

08.30 π.μ. – 9.30 π.μ.            Τμήμα Τουρκικών Σπουδών

9.30 π.μ. – 10.30 π.μ.            Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Κοινωνιολογία)

11.00 π.μ. – 12.00 μ. Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Πολιτική Επιστήμη)

 

Αίθουσα Ε109

 

08.30 π.μ. - 10.00 π.μ.            Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Προδημοτική Εκπαίδευση)

10.30 π.μ. - 11.30 π.μ.            Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Ψυχολογία)

11.30 π.μ. - 12.30 μ.μ.            Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία)

12.30 μ.μ. - 1.30 μ.μ.             Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία)

Αίθουσα Τελετών

 

08.30 π.μ. - 10.00 π.μ.            Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση)

(1ος-60ός σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας)

10.30 π.μ. - 12.00 μ.                        Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση)

(61ος - 100ος σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας)

12.00 μ - 1.30 μ.μ.                        Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση)

(101ος - 150ος σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας)

 

Σημείωση :

 

1.      Τονίζεται ότι όσοι δεν υποβάλουν το έντυπο εγγραφής θα απολέσουν τη θέση τους.

2.      Όσα άτομα έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά δεν επιθυμούν να εγγραφούν, να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο (02) 892072 ή να αποστείλουν τηλεμήνυμα (fax) στον αριθμό (02) 377 356.

1.2            Κράτηση θέσης

 

            Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση θα κρατηθεί για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.

 

            Όσοι ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Στο έντυπο περιλαμβάνεται δήλωση για κράτηση θέσης.

 

            Το έντυπο πρέπει να παραδοθεί στις ώρες και στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως φαίνονται στο πιο πάνω πρόγραμμα, την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2001.

 

            Τονίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα το έντυπο εγγραφής για να τους κρατηθεί η θέση, θα χάσουν τη θέση τους.

 

            Όλες οι θέσεις που θα κρατηθούν στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου θα δοθούν στη δημοσιότητα.

 

1.3            Παραχώρηση θέσεων σε υποψηφίους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο ως υπεράριθμοι (με ειδικά κριτήρια)

 

            1.3.1            Ειδικές Κατηγορίες (10% των Κυπρίων εισακτέων)

 

                        Περιορισμένος αριθμός θέσεων (10% των εισακτέων) παραχωρείται σε υποψηφίους που είναι τέκνα αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων, τέκνα αναπήρων πολέμου, ανάπηροι πολέμου και τέκνα δολοφονηθέντων από τους Τούρκους από το 1974 και μετά.

 

            1.3.2            Τυφλοί

 

                        Περιορισμένος αριθμός θέσεων παραχωρείται σε τυφλούς υποψηφίους.

 

            1.3.3            Ειδικές Ανάγκες (2% των Κυπρίων εισακτέων)

 

                        Περιορισμένος αριθμός θέσεων (2% των εισακτέων Κυπρίων φοιτητών) παραχωρείται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (τετραπληγικοί, παραπληγικοί, θαλασσαιμικοί, διαβητικοί κ.α.), ή σε άτομα που οι οικογένειές τους ή τα ίδια λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα από το Κράτος.

 

                        Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εισάγονται με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία, που αναφέρεται πιο κάτω :

 

                        Άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση υπεράριθμων θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου νοουμένου ότι ικανοποιούνται και οι δύο προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω :

 

                        -  Να έχουν παρακαθίσει στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και

 

                        -  Να έχουν εξασφαλίσει θέση σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο, αλλά η αναπηρία τους να καθιστά τη φοίτηση στο εξωτερικό αδύνατη.

 

                        Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση ως υπεράριθμοι μέσω της  κατηγορίας των ειδικών κριτηρίων θα πρέπει να υποβάλουν τα πιο κάτω έντυπα από την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2001 μέχρι και την Παρασκευή  10 Αυγούστου 2001 από τις 9.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. καθημερινά στην αίθουσα Α007 στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία :

 

                       α)   Ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

                     β)     Αντίγραφο της βαθμολογίας των εισαγωγικών εξετάσεων που τους αποστάληκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και

 

                        γ)   Πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η ειδική κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος :

 

-          Τα τέκνα εγκλωβισμένων θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ειδική βεβαίωση από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων. 

-          Οι τυφλοί θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό του Διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Υπουργείου Υγείας στο οποίο να βεβαιώνεται ότι η όραση δεν υπερβαίνει τα 6/60 στον πιο καλό οφθαλμό. 

-          Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία 1.3.1 θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη σχετική βεβαίωση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.

-          Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία 1.3.3 θα πρέπει να παρουσιάσουν πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνονται οι ειδικές ανάγκες του υποψηφίου.

 

Σημειώνεται ότι, ενώ έχει καταργηθεί η προϋπόθεση εξασφάλισης τουλάχιστον 50% της ανηγμένης βαθμολογίας, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε όπως οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις υπεράριθμες θέσεις εξετάζονται κατά περίπτωση.

 

                       Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, η οποία αποστέλλει στη Σύγκλητο τελική πρόταση για όλες τις περιπτώσεις για λήψη οριστικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να ανακοινωθούν στους ενδιαφερομένους στις 3 Σεπτεμβρίου 2001.

 

1.4  Δεύτερη Κατανομή

 

Μετά την εξέταση των δηλώσεων προσφοράς και αποδοχής των θέσεων και την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, γίνεται η δεύτερη και οριστική κατανομή των θέσεων, με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην πρώτη κατανομή και εκδίδονται οι βεβαιώσεις για τη θέση που εξασφάλισε οριστικά ο κάθε υποψήφιος.

 

Στρατιώτες οι οποίοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και ενδιαφέρονται για εξασφάλιση μιας από τις κενές θέσεις που πιθανόν να δημιουργηθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εξασφάλιση μιας από τις κενές θέσεις, μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρώτης κατανομής των θέσεων, κάνοντας χρήση της βαθμολογίας που πέτυχαν σε προηγούμενη εξεταστική χρονιά.  Δεν μπορούν όμως να χρησιμοποιήσουν βαθμολογία από δύο διαφορετικές χρονιές.

 

1.5 Βραδιά Ενημέρωσης

 

Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας διοργανώνει βραδιά ενημέρωσης και δεξίωσης των πρωτοετών φοιτητών.  Κατά τη βραδιά αυτή γίνεται γενική ενημέρωση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύντομη παρουσίαση/γνωριμία με την Υπηρεσία και το προσωπικό της, και ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους φοιτητές.  Ακόμα γίνεται συζήτηση με τους φοιτητές για σημαντικές απορίες που μπορεί να έχουν και η βραδιά ολοκληρώνεται με δεξίωση.  Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 η βραδιά αυτή θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6η Σεπτεμβρίου 2001, στις 7.00 μ.μ., στην εσωτερική αυλή του Πανεπιστημίου.

 

Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται την εβδομάδα 3-7 Σεπτεμβρίου 2001, ενώ τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 10  Σεπτεμβρίου 2001.

 

 

2. ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

2.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΤΙ

 

 

2.Α.1 Εγγραφές

 

Όσοι εξασφαλίζουν θέση για φοίτηση στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, πρέπει να παρουσιαστούν στο ΑΤΙ οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2001 μεταξύ 9.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. για εγγραφή.  Για την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους, δυο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου και το ποσό των ενενήντα λιρών (£90) για να καλυφθούν η προσωπική τους ασφάλιση, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στη βιομηχανία, η συνδρομή τους στη Φοιτητική ΄Ενωση (ΦΕΑΤΙ), η φοιτητική τους ταυτότητα, η στολή εργαστηριακής εξάσκησης και η στολή για επίσημες εμφανίσεις του ΑΤΙ.

 

2.Α.2 Επιτυχόντες υποψήφιοι που κατατάγηκαν στην Εθνική Φρουρά τον Ιούλιο 2001 και επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΑΤΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.

 

Υποψήφιοι που κατατάγηκαν στην Εθνική Φρουρά τον Ιούλιο 2001 και έχουν εξασφαλίσει θέση για φοίτηση στο ΑΤΙ δικαιούνται να ζητήσουν αναστολή της θητείας τους για να φοιτήσουν στο ΑΤΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος  2001-2002 και μέχρι τη συμπλήρωση των σπουδών τους στο ΑΤΙ.  Κατά την εγγραφή τους πρέπει να υποβάλουν τα στρατολογικά τους στοιχεία (ΚΕΝ/Μονάδα, Ημερ. Γεννήσεως, Τόπος Γεννήσεως, ΑΣΜ).

 

Οι αναγκαίες ενέργειες για την προσωρινή απόλυση τους από την Εθνική Φρουρά μέχρι τη συμπλήρωση των σπουδών τους θα γίνουν από τη Διεύθυνση του ΑΤΙ.

 

2.Α.3 Κράτηση βαθμολογίας για διεκδίκηση θέσης μετά τη συμπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στην Εθνική Φρουρά

 

΄Οσοι εξασφάλισαν θέση για φοίτηση στο ΑΤΙ και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, αλλά δεν επιθυμούν να τύχουν προσωρινής απόλυσης για να φοιτήσουν στο ΑΤΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, μπορούν να κρατήσουν τη βαθμολογία που εξασφάλισαν (όχι τη θέση), για να διεκδικήσουν με τη βαθμολογία αυτή, θέση στο ΑΤΙ μετά τη συμπλήρωση της θητείας τους.  Θα πρέπει όμως μέχρι, τον Ιούνιο του έτους απόλυσης τους, να δηλώσουν στη γραμματεία του ΑΤΙ την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν θέση για φοίτηση στο ΑΤΙ.

 

2.Α.4  Αλλαγή της σειράς των προτιμήσεων ή/και πρόσθεση νέων προτιμήσεων

 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς για Εισδοχή στο ΑΤΙ, επιτρέπεται κατά τη μέρα των εγγραφών αλλαγή της σειράς των προτιμήσεων ή/και πρόσθεση νέων προτιμήσεων, οι οποίες και θα ληφθούν υπόψη, νοουμένου ότι δεν θα επηρεάζονται υποψήφιοι στους οποίους έχει ήδη προσφερθεί θέση και έχουν κάνει εγγραφή.  Καμιά αλλαγή στις προτιμήσεις δεν θα επιτραπεί μετά από αυτή την ημερομηνία.

 

 

 

2.Α.5  Παραχώρηση θέσεων σε υποψηφίους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες.

 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΤΙ, άτομα ειδικών κατηγοριών μπορούν να διεκδικήσουν θέση πάνω σε υπεράριθμη βάση στους Κλάδους Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ναυτομηχανικής και Πολιτικής Μηχανικής.  Ως άτομα ειδικών κατηγοριών θεωρούνται τα τέκνα αγνοουμένων, πεσόντων, αναπήρων, εγκλωβισμένων, ή ανάπηροι πολέμου, ή πάσχοντες από θαλασσαιμία ή από άλλη σοβαρή χρόνια πάθηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι τις 22 Αυγούστου 2001 αίτηση που μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Γραμματείας του ΑΤΙ.  Με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση στην οποία να φαίνεται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος.  Τα τέκνα εγκλωβισμένων μπορούν να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.  Οι πάσχοντες από θαλασσαιμία ή από σοβαρά χρόνια πάθηση μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική βεβαίωση από Κυβερνητικό Ιατρό, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υγείας.  Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις άλλες κατηγορίες μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική βεβαίωση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

 

Β.  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΤΙ

 

2.Β.1  Εισαγόμενοι από τα Λύκεια

 

Η επιλογή των εισαγομένων στο ΑΤΙ, που είναι απόφοιτοι Λυκείων, έγινε σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εισδοχής του ΑΤΙ.

 

Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:            Από σελίδα 93 μέχρι 94)

 

Εισάγονται επίσης οι ακόλουθοι με τη βαθμολογία  προηγούμενου έτους:

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΖΟΣ                                   85.55

ΓΕΝΑΓΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                             79.141

ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΤΡΟΣ                                72.543

ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΜΗΣ                                        56.434

 

Κλάδος Ηλεκτρολογίας

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:            Σελίδα 94)

 

Εισάγονται επίσης οι ακόλουθοι με τη βαθμολογία  προηγούμενου έτους:

            ΜΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                92.514         

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                  81.298

            ΡΟΚΟΠΟΣ ΘΕΤΟΣ                                     70.634

           

Κλάδος Μηχανολογίας

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:            Σελίδα 94)

 

Εισάγονται επίσης οι ακόλουθοι με τη βαθμολογία  προηγούμενου έτους:

            ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ                               93.505

            ΝΕΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                          79.776

 

Κλάδος Ναυτομηχανικής

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:            Σελίδα 94)

Κλάδος Πληροφορικής

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:            Από σελίδα 94 μέχρι 95)

 

2.Β.2  Εισαγόμενοι από τις Τεχνικές Σχολές

 

Η επιλογή των εισαγομένων στο ΑΤΙ, που είναι απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών, έγινε σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εισδοχής του ΑΤΙ.

 

Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:               Σελίδα 95)

 

Κλάδος Ηλεκτρολογίας

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:      Σελίδα 95)

 

Εισάγεται επίσης με τη βαθμολογία  προηγούμενου έτους:

                        ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ                    113.472

 

Κλάδος Μηχανολογίας

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:               Σελίδα 95)

 

Εισάγονται επίσης οι ακόλουθοι με τη βαθμολογία  προηγούμενου έτους:

ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ                                           148.332

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                      128.825

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ            101.726

 

Κλάδος Ναυτομηχανικής

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:               Από σελίδα 95  μέχρι 96)

 

Κλάδος Πληροφορικής

(Μηχανογραφημένες καταστάσεις:               Σελίδα 96)

 

2.Γ.1  Επιλαχόντες από τα Λύκεια

 

Θέσεις που έχουν προσφερθεί σε απόφοιτους Λυκείων και που πιθανόν να μην συμπληρωθούν, θα δοθούν σε επιλαχόντες από τα Λύκεια κατά σειρά επιτυχίας.

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ απόφοιτοι Λυκείων θεωρούνται όλοι όσοι δηλώσουν ενδιαφέρον να ληφθούν υπόψη για εισδοχή στο ΑΤΙ στις 23 Αυγούστου 2001, έστω και αν δεν το είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους και ανεξάρτητα από το αν έχουν εξασφαλίσει αλλού θέση ή όχι, νοουμένου ότι ικανοποιούν μια από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 

Για τους Κλάδους της Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ναυτομηχανικής, Πολιτικής Μηχανικής και Πληροφορικής ως επιλαχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι παρακάθισαν στα ακόλουθα μαθήματα:

 

Αγγλικά

Μαθηματικά (8)

Φυσική (8) ή

Φυσική (4) και Τεχνολογία Ι (4)

Για τον Κλάδο της Πληροφορικής ως επιλαχόντες θεωρούνται επιπρόσθετα και όσοι υποψήφιοι παρακάθισαν στα ακόλουθα μαθήματα:

 

Αγγλικά

Μαθηματικά (8)

Δύο από τα ακόλουθα μαθήματα:

Πολιτική Οικονομία, Λογιστική

Τεχνολογία Ι(4), Πληροφορική (Η/Υ)

 

2.Γ.2  Επιλαχόντες από τις Τεχνικές Σχολές

Θέσεις που έχουν προσφερθεί σε απόφοιτους Τεχνικών Σχολών και που πιθανόν να μην συμπληρωθούν, θα δοθούν σε επιλαχόντες από τις Τεχνικές Σχολές και μόνο και με βάση τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων.

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών θεωρούνται όλοι όσοι δηλώσουν ενδιαφέρον να ληφθούν υπόψη για εισδοχή στο ΑΤΙ στις 23 Αυγούστου 2001, έστω και αν δεν το είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους και ανεξάρτητα από το αν έχουν εξασφαλίσει αλλού θέση ή όχι.

 

Nα σημειωθεί ότι θέσεις που θα παραμείνουν κενές από το κότα των αποφοίτων των Λυκείων θα δοθούν, με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς Εισδοχής του ΑΤΙ, στους απόφοιτους Τεχνικών Σχολών κατά σειρά επιτυχίας, ασχέτως της ειδικότητας προέλευσης. 

 

2.Γ.3  Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Επιλαχόντες για τυχόν κενές θέσεις

 

Οι Επιλαχόντες που επιθυμούν να διεκδικήσουν τυχόν κενές θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, θα πρέπει να παρουσιαστούν στο ΑΤΙ οι ίδιοι ή εκπρόσωπος τους, την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2001 μεταξύ 9.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. για εκδήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΑΤΙ δηλώνοντας ταυτόχρονα τη σειρά προτιμήσεων τους ή/και καταθέτοντας δήλωση πρόσθετων προτιμήσεων.  Καμιά αλλαγή στις προτιμήσεις δεν θα επιτραπεί μετά από αυτή την ημερομηνία.  Διευκρινίζεται ότι κράτηση βαθμολογίας ισχύει και για τους επιλαχόντες.

 

 

3.  Εισαγόμενοι στη ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΠΡΟΥ

Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 89 μέχρι 92.

 

4.  ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 

4.1

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όσοι εξασφαλίζουν θέση στο ΑΞΙΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 πρέπει να παρουσιαστούν στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2001 μεταξύ 8.00 π.μ. - 1.00 μ.μ.  Για την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους και το ποσό των £20.

 

 

4.2

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση στο ΑΞΙΚ και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001/2002 λόγω υποχρέωσης για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, η θέση μπορεί να κρατηθεί για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.  Όσοι ανήκουν σ΄αυτή την κατηγορία πρέπει να παρουσιαστούν στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2001 μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο που θα τους δοθεί και να καταβάλουν το ποσό των £20 για επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός τους για προκράτηση της θέσης.  Τονίζεται ότι πιθανόν να χάσουν τη θέση τους τυχόν ενδιαφερόμενοι που δε θα ζητήσουν εμπρόθεσμα να τους κρατηθεί η θέση.

 

 

4.3

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΝΩΘΟΥΝ

Οι θέσεις που θα κενωθούν λόγω κατάταξης των υποψηφίων που τις κατέλαβαν στην Εθνική Φρουρά ή για άλλους λόγους, θα δοθούν σε ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα υποβάλουν εμπρόθεσμα σχετική αίτηση στο ΑΞΙΚ.  Δικαιούνται  να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις που θα κενωθούν υποψήφιοι οι οποίοι:

 

 

 

 

α)

Παρακάθισαν στις εξετάσεις τον Ιούνιο-Ιούλιο 2001.

 

 

 

 

β)

Είναι σε θέση να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001/2002.

 

 

 

 

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει με κριτήρια τη βαθμολογία των υποψηφίων και τη νέα Δήλωση Προτίμησης που θα δώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του.  Θα ληφθεί υπόψη η νέα δήλωση προτίμησης και όχι εκείνη που υποβλήθηκε στην αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις.

 

Διευκρινίζεται ότι αίτηση μπορεί να υποβληθεί από όσους πληρούν το (α) και (β) πιο πάνω, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηλώσει ή όχι αρχικά για το ΑΞΙΚ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από το ΑΞΙΚ και θα πρέπει να τα παραδώσουν στο Ινστιτούτο το αργότερο μέχρι τις 17 Αυγούστου 2001.

 

Για πληροφορίες στο ΑΞΙΚ, τηλ. 305001.

 

 

5.  ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

5.1  Εγγραφή όσων δεν έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις

     Όσοι εξασφαλίζουν θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και δεν έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις πρέπει να αρχίσουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και να μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εγγραφή τους.  Οι εγγραφές γίνονται συνήθως τον Οκτώβρη.  Οι εγγραφές των Κυπρίων γίνονται σε καθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

 

          Για την εγγραφή υποβάλλεται αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής.  Με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά:

 

α) Βεβαίωση για εξασφάλιση θέσης.  Η Βεβαίωση, αφού σφραγιστεί και υπογραφεί, θα σταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων στη Διεύθυνση που ο υποψήφιος έδωσε στην αίτηση που υπέβαλε για συμμετοχή στις εξετάσεις.  Μαζί με τη Βεβαίωση θα σταλεί και δείγμα της αίτησης που θα υποβληθεί στη Γραμματεία της Σχολής για εγγραφή.

β) Απολυτήριο σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (το πρωτότυπο ή αποδεικτικό απόλυσης).  Τα απολυτήρια που έχουν εκδοθεί πριν από το 1999 πρέπει να επικυρωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διεύθυνση Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης). Τα απολυτήρια που έχουν εκδοθεί το 1999 και μετά δε χρειάζονται επικύρωση.

 

γ) Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στην Κύπρο (από τα Γραφεία Επάρχων προσκομίζοντας οπωσδήποτε το δελτίο αποτελεσμάτων και την ταυτότητα ή το διαβατήριο).

 

δ) Πιστοποιητικό γεννήσεως (στα Ελληνικά).

 

ε) Πιστοποιητικό υγείας και ακτινογραφία θώρακα (από Κυβερνητικό Νοσοκομείο). Το πιστοποιητικό υγείας πρέπει να επικυρωθεί από το  Διευθυντή του Νοσοκομείου. (Για την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας χρειάζεται μια φωτογραφία και αντίγραφο της Βεβαίωσης εξασφάλισης θέσης).

 

στ) Έξι μικρές φωτογραφίες, βεβαιωμένες από τον κοινοτάρχη.

 

5.2  Επιτυχόντες που έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Όσοι εξασφαλίζουν θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά θα αρχίσουν τη φοίτησή τους αμέσως μετά τη συμπλήρωση της θητείας τους.  Η εγγραφή τους θα γίνει κατά το ακαδημαϊκό έτος που θα αρχίσει η φοίτησή τους, αφού παρουσιάσουν, πέρα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω και πιστοποιητικό υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, που θα εξασφαλίσουν από το Στρατολογικό Γραφείο της επαρχίας στην οποία γεννήθηκαν, ύστερα από αίτησή τους. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προεγγραφή.

 

 

 

Οι διευθετήσεις για εγγραφή όσων έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις μετά τη συμπλήρωση της θητείας τους και μάλιστα κατά το έτος που θα αρχίσουν τη φοίτησή τους έγιναν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία της προεγγραφής.

 

5.3 Εισαγόμενοι στον Κύκλο Α

Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 3 μέχρι σελίδα 18.

 

Θέσεις για αποφοίτους Τεχνικών Σχολών

              Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 96 μέχρι σελίδα 97.

5.4  Εισαγόμενοι στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Σ.Σ.Υ) της Ελλάδας

Δίνονται πιο κάτω οι επιτυχόντες στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Σ.Σ.Υ) της Ελλάδας.  Όλοι οι επιτυχόντες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο  Άμυνας το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν από την 16η Αυγούστου 2001.

 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

   Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 16 μέχρι σελίδα 17.

   Εισαγόμενοι από τεχνικές σχολές: σελ. 96

 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

   Μηχανογραφημένες καταστάσεις: σελίδα 71.

 

5.5 Εισαγόμενοι στον Κύκλο Β (Ιατρικός-Φαρμακευτικός)

  Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 18 μέχρι σελίδα 21.

 

5.6 Εισαγόμενοι στον Κύκλο Γ- (Φιλολογικός-Νομικός)

  Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 21 μέχρι σελίδα 41.

 

5.7 Εισαγόμενοι στον Κύκλο Δ (Οικονομικός Ελλάδας)

  Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 43 μέχρι σελίδα 51.

 

5.8 Εισαγόμενοι στον Κύκλο Ε (Διδασκαλικό Πανεπιστημίων Ελλάδας)

  Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 53 μέχρι σελίδα 56.

 

5.9 Εισαγόμενοι στον Κύκλο Στ (Γυμναστικός)

  Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 56 μέχρι σελίδα 57.

 

5.10 Εισαγόμενοι στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι.

    Μηχανογραφημένες καταστάσεις σελίδα 56.

 

5.11   Εισαγόμενοι στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιονίου (Κέρκυρα) και Μακεδονίας

 

Μηχανογραφημένες καταστάσεις: σελίδα 97.

 

5.12 Δραματικές Σχολές

Για τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου δεν παραχωρούνται θέσεις ειδικά για Κυπρίους.  Προσφέρονται όμως από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ελλάδας 2 υποτροφίες για φοίτηση στη Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου και αναμένεται να εγκριθούν 2 υποτροφίες (ΘΟΚ) από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για Θεατρική Σχολή της Ελλάδας.  Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προταθούν οι ακόλουθοι:

 

1. Αθηνάκη Ευφροσύνη Ελευθέριου   188.60

2. Χατζηαυξέντη Ελένη Χρίστου    186.20

3. Κωνσταντινίδης Δημήτρης Ηλία       175.20

4. Νικολάου Χρίστος Αντρέα         171.90

 

Οι υποτροφίες θα κατανεμηθούν με κριτήριο τη βαθμολογία και τις προτιμήσεις των υποψηφίων και υπόκεινται σε έγκριση από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια.

 

6.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

6.1  Εγγραφή

    Για την εγγραφή  όσων εξασφαλίζουν θέση στα ΤΕΙ ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν πιο πάνω για όσους εξασφαλίζουν θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (5.1).  Στους υποψηφίους θα αποσταλεί η σχετική βεβαίωση στην οποία θα καθορίζεται και το εξάμηνο για το οποίο έχουν εξασφαλίσει θέση.  Οι εγγραφές για το α’ εξάμηνο πρέπει να γίνουν κατά την περίοδο εγγραφών των Κυπρίων, η οποία συνήθως καθορίζεται στις αρχές Οκτωβρίου, όπως και για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  Οι εγγραφές για το β’ εξάμηνο μπορούν να γίνουν είτε στην ίδια περίοδο εγγραφών όπως και για το α’ εξάμηνο είτε στην περίοδο εγγραφών για το β’ εξάμηνο, η οποία συνήθως ορίζεται για το τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου.

 

Οι υποψήφιοι που εξασφαλίζουν θέση, αλλά δεν μπορούν, λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, θα αρχίσουν τη φοίτησή τους αμέσως μετά τη συμπλήρωση της θητείας τους.  Η εγγραφή τους θα γίνει κατά το ακαδημαϊκό έτος που θα αρχίσει η φοίτησή τους, αφού παρουσιάσουν, πέραν από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 και πιστοποιητικό υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, που θα εξασφαλίσουν από το Στρατολογικό Γραφείο της επαρχίας στην οποία γεννήθηκαν.

 

6.2 Εισαγόμενοι στα ΤΕΙ, Ομάδα Α  (Πολυτεχνικός)

  Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 58 μέχρι σελίδα 71.

 

6.3 Εισαγόμενοι στα ΤΕΙ, Ομάδα Β  (Ιατρικός)

  Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 71 μέχρι σελίδα 75.

 

6.4  Εισαγόμενοι στα ΤΕΙ, Ομάδα Γ  (Γενικός)

   Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 75 μέχρι σελίδα 78.

 

6.5  Εισαγόμενοι στα ΤΕΙ, Ομάδα Δ  (Οικονομικός)

   Μηχανογραφημένες καταστάσεις από σελίδα 78 μέχρι σελίδα 89.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

6 Αυγούστου 2001

Please Visit: The Official homepage of the Nicosia Municipality

[Home] [Current News] [Kypros-Net] [Projects] [Government of Cyprus] [Mirrors]
[Arachne] [Eureka] [Message Boards] [Chatroom] [Postcards] [Site-map] [What's New] [Feedback]
[Free Webpages] [Auctions] [Learn Greek] [Real Video] [Guestbook] [Awards] [Bookmark] [Search] [Statistics]