Υπηρ. Εξετάσεων
Ι.Σ.Τ.Ε.
Φοιτητικά

Δ Α Α Ε
     Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ι.Σ.Τ.Ε.

    
Λύσεις Δοκιμίων Εισαγωγικών Εξετάσεων - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

 

    Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

Τηλέφωνο: 02-800617

Τηλεομοιότυπο: 02-427560

Ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 1434 Λευκωσία, Κύπρος

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) Γενικές πληροφορίες:daae@moec.gov.cy
 

 E-mail ΔΑΑΕ:  daae@moec.gov.cy       
E-mail Προεισαγωγικών Εξετάσεων:  yp_exetaseon@moec.gov.cy
Η σελίδα αυτή ανανεώθηκε στις 21 Ιουνίου, 2001