Οδηγίες για την σωστή αναζήτηση Υποψηφίου στους καταλόγους

Μέσα στο κουτί αναζήτησης δώστε τον αριθμό υποψηφίου που σας δόθηκε. Συμπληρώστε τον αριθμό σας μέχρι τα 5 ψηφία (Αν ο αριθμός σας ήταν π.χ. 1 γράψτε 00001). Πατήστε το κουμπί Αναζήτηση . Αν έχετε πετύχει ή όχι, θα παρουιστεί σε αυτό το τετράγωνο το πλήρες όνομα σας και η σχολή στην οποία έχετε περάσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τις επιμέρους βαθμολογίες που έχετε πάρει σε κάθε μάθημα αλλά και κύκλο επιλέξετε την άλλη επιλογή από το μενού.