Κ.Δ.Π. 212/87

ΠΑPΑPΤHΜΑ ΤPΙΤO

ΤHΣ ΕΠΙΣHΜHΣ ΕΦHΜΕPΙΔΑΣ ΤHΣ ΔHΜOΚPΑΤΙΑΣ

Αρ. 2241 της 10ης ΙOΥΛΙOΥ 1987

 

·        Συνοπτικός τίτλος

·        Eρμηνεία

·        Kαθορισμός της έδρας

·        Tοποθετήσεις

·        Mετακινήσεις

·        Eίδη μεταθέσεων

·        Mεταθέσεις λόγω εκπαιδευτικών αναγκών

·        Mεταθέσεις λόγω προαγωγής

·        Mεταθέσεις για ικανοποίηση αιτήσεων ή για πλήρωση κενών

 

·        Aιτήσεις για μετάθεση

·        Eιδικές περιπτώσεις μεταθέσεων

·        Kριτήρια μεταθέσεων      

·        Διαδικασία

·        Mεταθέσεις στην έδρα

·        Έκτακτες μεταθέσεις

·        Γενικές διατάξεις

·        Kαταργήσεις

 

 

ΔΙOΙΚHΤΙΚΕΣ ΠPΑΞΕΙΣ

ΜΕPOΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Αριθμός 212

Oι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμοί του 1987 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 76 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 3) του 1987, κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τα ίδια άρθρα εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

OΙ ΠΕPΙ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ

 

 

ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΙ ΤOΥ 1969 ΕΩΣ (ΑP. 3) ΤOΥ 1987

 

 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει των άρθρων 39 και 76

 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενασκώντας τις εξουσίες που του δίνουν τα άρθρα 39 και 76 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 3) 1987, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς:

 

 

1. Oι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμοί του 1987 και 1994.

 

 

2. Για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά -

 

 

"διδακτικό προσωπικό" σημαίνει καθηγητή και δάσκαλο·

 

 

"εκπαιδευτικός λειτουργός" σημαίνει μέλος του διδακτικού προσωπικού·

 

 

"εκτοπισμένος εκπαιδευτικός λειτουργός" σημαίνει τον εκπαιδευτικό λειτουργό που βρισκόταν στην υπηρεσία στις 20 Ιουλίου, 1974 και που κατέχει έγκυρη προσφυγική ταυτότητα που έχει αναθεωρηθεί κατά ή μετά την 1.1.1983·

 

 

"ιατροσυμβούλιο" σημαίνει συμβούλιο που θα ορίζεται από τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και θα απαρτίζεται από τρεις κυβερνητικούς ιατρικούς λειτουργούς.

 

 

"Νόμος" σημαίνει τους περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 3) του 1987 και οποιουσδήποτε άλλους νόμους που θα τους τροποποιήσουν ή θα τους αντικαταστήσουν·

 

 

"σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης" σημαίνει σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει νηπιαγωγείο και σχολείο ειδικής εκπαίδευσης·

 

 

"σχολείο μέσης εκπαίδευσης" σημαίνει γυμνάσιο, λύκειο ή τεχνική σχολή πρωινής, απογευματινής, εσπερινής ή εναλλασσόμενης φοίτησης και περιλαμβάνει βραδυνά τμήματα των τεχνικών σχολών και ινστιτούτο ξένων γλωσσών, νοουμένου ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός κατέχει θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία·

 

 

"υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία σε δημόσια σχολεία της δημοκρατίας στην οποία περιλαμβάνεται -

 

 

(α) υπηρεσία σε σχολείο την ευθύνη συντηρήσεως και διοικήσεως των οποίων είχε η Κυβέρνηση της Αποικίας της Κύπρου μέχρι τις 15.8.1960·

 

 

(β) υπηρεσία σε σχολεία της Κύπρου την ευθύνη συντηρήσεως και διοικήσεως των οποίων είχαν οι κατά τόπους Σχολικές Εφορείες·

 

 

(γ) υπηρεσία σε σχολεία της Κύπρου που λειτούργησαν κάτω από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που συστάθηκε κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την Ανεξαρτησία·

 

 

(δ) υπηρεσία σε σχολεία της Κύπρου που λειτούργησαν κάτω από την ευθύνη της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης Κύπρου:

 

 

Νοείται ότι θεωρείται υπηρεσία για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών και οποιαδήποτε αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία της Ελλάδας, η οποία προηγείται ή διακόπτει υπηρεσία σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας·

 

 

Νοείται παραπέρα ότι δεν θεωρείται υπηρεσία -

 

 

(α) περίοδος απασχόλησης αντικαταστάτη οποιασδήποτε διάρκειας·

 

 

(β) περίοδος απασχόλησης, μετά την εφαρμογή των Κανονισμών αυτών, μικρότερης των 30 ημερών κατά την έναρξη των σχολικών εργασιών οποιουδήποτε σχολικού έτους. H περίοδος αυτή θα ενσωματώνεται στην υπηρεσία που ο εκπαιδευτικός λειτουργός είχε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους εκείνου·

 

 

(γ) περίοδος συνεχούς απουσίας, μετά την εφαρμογή των Κανονισμών αυτών, με ή χωρίς άδεια πέραν των δεκατεσσάρων ημερών.

 

 

3. (1) O εκπαιδευτικός λειτουργός κατά το χρόνο του διορισμού του δηλώνει την έδρα του. Αλλαγή έδρας γίνεται με γραπτή δήλωση του εκπαιδευτικού λειτουργού που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουαρίου και θα ισχύει από το επόμενο σχολικό έτος. Δήλωση που υποβάλλεται μετά την προθεσμία αυτή θα ισχύει από το μεθεπόμενο σχολικό έτος εκτός αν οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν διαφορετική ρύθμιση. H δήλωση έδρας καθώς και η δήλωση αλλαγής έδρας πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

 

 

(2) Ως έδρα των εκπαιδευτικών λειτουργών για τη μέχρι τώρα υπηρεσία τους, καθορίζεται από την αρμόδια αρχή μετά από έρευνα του προσωπικού φακέλου και άλλων στοιχείων που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας ή στα Γραφεία της Επιτροπής, ή/και από υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του εκπαιδευτικού λειτουργού:

 

 

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής οι εκτοπισθέντες εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι υπηρέτησαν κατά την περίοδο από 1.9.1974 μέχρι 31.8.1976 και δεν βρίσκονταν κατά την περίοδο αυτή με άδεια απουσίας ή με εκπαιδευτική άδεια, θεωρούνται ότι υπηρετούσαν εκτός έδρας και πιστώνονται με αριθμό μονάδων που θα αποφασίσει η Επιτροπή.

 

 

(3) Για τη  διαπίστωση της έδρας ενός εκπαιδευτικού λειτουργού για τους σκοπούς της παραγράφου (2) δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην σοβαρή και επίμονη πρόθεση και επιθυμία που εκδήλωσε για διορισμό, μετάθεση ή υπηρεσία σε μια πόλη ή κοινότητα, όπως αυτή φαίνεται από τον προσωπικό του φάκελο ή και από άλλα σχετικά έγγραφα και δηλώσεις του.

 

 

4. Oι εκπαιδευτικοί λειτουργοί με το διορισμό τους τοποθετούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην έδρα τους.

 

 

5. Oι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών αποφασίζονται από την αρμόδια αρχή για εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας.

 

 

6. (1) Oι μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών διενεργούνται από την Επιτροπή είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού.

 

 

(2) Oι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν να μετατεθούν αυταπάγγελτα από την Επιτροπή σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 

(α) για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών·

 

 

(β) κατά ή μετά την προαγωγή τους·

 

 

(γ) για την ικανοποίηση δικαιολογημένων αιτήσεων για μετάθεση ή μη μετάθεση άλλων εκπαιδευτικών λειτουργών ή για την πλήρωση κενών που προέκυψαν λόγω διενέργειας άλλων μεταθέσεων·

 

 

(δ) για πειθαρχικούς λόγους·

 

 

(ε) στην έδρα τους, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 14.

 

 

7. (1) Όλοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί υπόκεινται σε μετάθεση για εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές θα βεβαιώνονται με αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας αρχής.

 

 

(2) Oι εκπαιδευτικές ανάγκες συνίστανται:

 

 

(α) στην κατανομή του διδακτικού προσωπικού, περιλαμβανομένων και των διευθυντικών θέσεων, με τρόπο που να εξασφαλίζει την επαρκή στελέχωση και ομαλή λειτουργία των σχολείων και την κατά σχολείο ισόρροπη σύνθεση του προσωπικού σ' ό,τι αφορά τα προσόντα, τις ειδικότητες και το φύλο· και

 

 

(β) στη δυνατότητα παροχής καθοδήγησης και βοήθειας σε νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για τη διευκόλυνση της επιτυχούς προσαρμογής τους στο επάγγελμα.

 

 

(3) H Επιτροπή κατά τη διενέργεια μεταθέσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό θα λαμβάνει υπόψη, όταν πρόκειται να κάνει επιλογή, τη σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται στον Κανονισμό 12.

 

 

8. (1) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που προάγονται στη θέση Διευθυντή ή Βοηθού Διευθυντή υπόκεινται σε μετάθεση, κατά ή μετά την προαγωγή τους, εκτός έδρας:

 

 

Νοείται ότι οι προαγόμενοι σε θέση Βοηθού Διευθυντή σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης υπόκεινται κατά ή μετά την προαγωγή τους σε μετάθεση εκτός έδρας σε Σχολεία Α ή ως διευθύνοντες Σχολεία Β.

 

 

(2) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που μετατέθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό και υπηρέτησαν εκτός έδρας για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση στην έδρα τους ή πλησιέστερα σ' αυτήν και η μετάθεσή τους θα αποφασίζεται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητάς τους, όπως διαλαμβάνει ο Κανονισμός 12, υπολογιζομένης της συνολικής τους υπηρεσίας.

 

 

9. Υπόκεινται σε μετάθεση για την ικανοποίηση δικαιολογημένων αιτήσεων άλλων εκπαιδευτικών λειτουργών ή για την πλήρωση κενών που προέκυψαν λόγω διενέργειας μεταθέσεων σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, είτε αυτοί υπηρετούν στην έδρα τους είτε εκτός έδρας:

 

 

(α) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί σχολείων μέσης εκπαίδευσης που δεν υπηρέτησαν σε σχολεία εκτός έδρας για περίοδο τουλάχιστο δύο σχολικών ετών στην περίπτωση εκπαιδευτικών λειτουργών που κατέχουν τη θέση Διευθυντή ή Βοηθού Διευθυντή, ή για περίοδο τουλάχιστο τριών σχολικών ετών στην περίπτωση των άλλων εκπαιδευτικών λειτουργών:

 

 

Νοείται ότι εκπαιδευτικοί λειτουργοί σχολείων μέσης εκπαίδευσης υπόκεινται σε μετάθεση έστω και αν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία εκτός έδρας πέραν από δύο έτη, στην περίπτωση Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών, και πέραν από τρία έτη, στην περίπτωση των άλλων εκπαιδευτικών λειτουργών, όταν η ικανοποίηση δικαιολογημένων αιτήσεων άλλων εκπαιδευτικών λειτουργών, δεν είναι δυνατή, με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου αυτής.

 

 

(β) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συνεχούς υπηρεσίας εντός ή εκτός έδρας.

 

 

10. (1) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί σχολείων μέσης εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση από τον τόπο εργασίας τους στην έδρα τους αν υπηρέτησαν σε σχολεία εκτός έδρας για συνολική περίοδο τουλάχιστο τριών σχολικών ετών και για μετάθεση από τον τόπο εργασίας τους σε άλλο τόπο εργασίας αν υπηρέτησαν για συνολική περίοδο ενός τουλάχιστο σχολικού έτους.

 

 

(2) Oι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση από τον τόπο εργασίας τους στην έδρα τους ή σε άλλο τόπο εργασίας:

 

 

(α) Oι Διευθυντές, οι Βοηθοί Διευθυντές, οι διευθύνοντες Σχολεία Β και οι υπηρετούντες σε Σχολεία Γ, μετά τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο εκτός έδρας·

 

 

(β) οι άλλοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που δεν υπάγονται στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω, μετά τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστο σχολικού έτους εκτός έδρας.

 

 

11. (1) Ανεξάρτητα από το τι προβλέπεται σε άλλες διατάξεις των Κανονισμών αυτών η Επιτροπή μπορεί να μεταθέσει ή να μη μεταθέσει ένα εκπαιδευτικό λειτουργό, ύστερα από αίτησή του, αν ικανοποιηθεί ότι συντρέχει μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

 

 

(α) σοβαροί λόγοι υγείας του εκπαιδευτικού λειτουργού ή της συζύγου ή των εξαρτωμένων τέκνων του οι οποίοι, σύμφωνα με γνωμάτευση ιατροσυμβουλίου υπαγορεύουν ειδική θεραπεία η οποία μόνο με την αποδοχή της αίτησής του ή της ένστασής του, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να εξασφαλιστεί:

 

 

Νοείται ότι η Επιτροπή μπορεί, αν κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητά τη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για το περιοχόμενο γνωμάτευσης ιατροσυμβουλίου·

 

 

(β) ένας από τους πιο κάτω προσωπικούς λόγους:

 

 

(Ι) εγκυμοσύνη·

 

 

(ΙΙ) φροντίδα βρέφους κάτω των δώδεκα μηνών ή τέκνου πνευματικά ή σωματικά ανάπηρου·

 

 

(γ) άλλοι σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού λειτουργού που θα αιτιολογούνται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής και που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για περισσότερα από δυο χρόνια.

 

 

(2) Εκπαιδευτικός λειτουργός του οποίου η αίτηση ή η ένσταση απορρίφθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (1), δεν μπορεί να απουσιάζει από το καθήκον του για συνολική περίοδο πέραν των δεκατεσσάρων ημερών μέσα στο σχολικό έτος για το οποίο αποφασίστηκε η μετάθεση, εκτός μετά από άδεια ασθενείας την οποία χορηγεί ο Διευθυντής του οικείου Τμήματος αφού ικανοποιηθεί, μετά από ιατρική βεβαίωση, ότι η ασθένειά του δεν οφείλεται στο γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός δεν διαμένει στον τόπο εργασίας του.

 

 

(3) Oποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής η οποία έχει παρθεί σύμφωνα με την παράγραφο (1) μπορεί να ανακληθεί αν διαπιστωθεί ότι αυτή έχει ληφθεί ύστερα από δόλο ή ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος από τον ενδιαφερόμενο ή λόγω πλάνης ή όταν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε ληφθεί έπαυσαν να υφίστανται.

 

 

12. (1) H Επιτροπή κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων σύμφωνα με τους Κανονισμούς 8, 9 και 10 και όπου αλλού ρητά προβλέπεται στους Κανονισμούς αυτούς, θα ακολουθεί σειρά προτεραιότητας η οποία θα καθορίζεται από τα πιο κάτω κριτήρια:

 

 

(α) Τη δυσμένεια της θέσης στην οποία ήταν τοποθετημένος ο εκπαιδευτικός λειτουργός και που καθορίζεται από:

 

 

(Ι) την απόσταση του τόπου εργασίας από την έδρα·

 

 

(ΙΙ) τη χρονική περίοδο υπηρεσίας σε σχολεία εντός ή εκτός έδρας·

 

 

(ΙΙΙ) τον τύπο του σχολείου προκειμένου για εκπαιδευτικούς λειτουργούς δημοτικής εκπαίδευσης·

 

 

(Ιv) το αν ο τόπος εργασίας βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή, όπως επίσης τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου εργασίας και τις συνθήκες συγκοινωνίας του τόπου εργασίας με την έδρα.

 

 

(β) Τα συνολικά έτη που ένας εκπαιδευτικός λειτουργός υπηρέτησε σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας ή σε δημόσια σχολεία της Ελλάδας.

 

 

(γ) τη σύνθεση της οικογένειας του εκπαιδευτικού λειτουργού (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).

 

 

(2) H βαρύτητα του κάθε κριτηρίου που αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού αυτού αποφασίζεται από την Επιτροπή εκ των προτέρων σε απόφαση πολιτικής, με σύστημα αριθμητικής αποτίμησης των κριτηρίων αυτών σε μονάδες.

 

 

13. (1) Για την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών αυτών κατά το Δεκέμβριο κάθε χρόνου η Επιτροπή με εγκύκλιο της ζητεί από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που επιθυμούν μετάθεση να υποβάλουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο, που ορίζεται από την Επιτροπή. Σ' αυτό πρέπει να αναφέρονται ενδεικτικά οι προτιμήσεις και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η μετάθεση καθώς και οι λόγοι υγείας που ο εκπαιδευτικός λειτουργός επικαλείται εκτός αν αυτοί προέκυψαν εκ των υστέρων.

 

 

(2) Μέσα στην ίδια προθεσμία, η Επιτροπή ζητεί από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς λειτουργούς να συμπληρώσουν άλλο ειδικό έντυπο στο οποίο να δηλώνονται ενδεικτικά οι πόλεις ή οι κοινότητες στις οποίες ο εκπαιδευτικός λειτουργός θα επιθυμούσε σε περίπτωση μετάθεσής του να υπηρετήσει:

 

 

Νοείται ότι όσοι προάγονται, με την αποδοχή της προαγωγής, θα συμπληρώσουν και επιστρέψουν στην Επιτροπή το ίδιο έντυπο:

 

 

Νοείται επίσης ότι, αν εκπαιδευτικός λειτουργός που υπόκειται σε μετάθεση αρνηθεί ή αμελήσει να υποβάλει δήλωση προτίμησης, σε περίπτωση μετάθεσης θα μπορεί να μετατεθεί οπουδήποτε.

 

 

(3) H Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα έντυπα και μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου καταρτίζει:

 

 

(α) Κατάλογο των υποκειμένων σε μετάθεση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 κατά θέση και έδρα και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και κατά ειδικότητα, με βάση τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στον Κανονισμό 12·

 

 

(β) κατάλογο των εκπαιδευτικών λειτουργών που οι αιτήσεις τους έγιναν αποδεκτές με βάση τον Κανονισμό 11 και όσων έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 κατά θέση και έδρα και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και κατά ειδικότητα, με βάση τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στον Κανονισμό 12.

 

 

(4) H Επιτροπή στη συνέχεια προβαίνει στη μετάθεση, από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (3) του Κανονισμού αυτού, τόσου αριθμού εκπαιδευτικών λειτουργών όσοι είναι απαραίτητο για να ικανοποηθούν πρώτα οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών που έγιναν αποδεκτές με βάση τον Κανονισμό 11 και ύστερα οι αιτήσεις όσων από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (3) του Κανονισμού αυτού έχουν περισσότερες από αυτούς μονάδες. O τόπος εργασίας αυτών που μετατίθενται αποφασίζεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας.

 

 

(5) H Επιτροπή μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου ανακοινώνει τις μεταθέσεις που θα ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος και πληροφορεί σχετικά με ανακοίνωση στις ημερήσιες εφημερίδες και με επιστολή τους ενδιαφερομένους.

 

 

(6) Oι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν, μέσα σε επτά μέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, να υποβάλουν γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή τη μη μετάθεσή τους.

 

 

(7) H Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ' αυτές, αποφασίζει σχετικά μέχρι τις 15 Ιουλίου και ανακοινώνει συμπληρωματικές μεταθέσεις.

 

 

(8) Ενστάσεις για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις υποβάλλονται μέσα σε επτά ημέρες και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ' αυτές, αποφασίζει τελικά μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

 

 

(9) Oι μεταθέσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή τους μήνες Μάιο μέχρι Αύγουστο θεωρούνται κανονικές μεταθέσεις και αποτελούν ενιαίο κύκλο μεταθέσεων.

 

 

14. Ανεξάρτητα από το τι προβλέπεται σε άλλες διατάξεις των Κανονισμών αυτών η Επιτροπή μπορεί να μεταθέσει ένα εκπαιδευτικό λειτουργό στην έδρα του, χωρίς αίτησή του, εφόσο η μετάθεση αυτή δε συγκρούεται με δικαιολογημένο αίτημα άλλου εκπαιδευτικού λειτουργού.

 

 

15. (1) H Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να προβαίνει σε έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 

(α) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όταν η μετάθεση κρίνεται απολύτως απαραίτητη για το συμφέρον της υπηρεσίας·

 

 

(β) για την πλήρωση αναγκών οι οποίες προέκυψαν μετά την οριστικοποίηση των κανονικών μεταθέσεων.

 

 

(2) H Επιτροπή διενεργεί τις έκτακτες μεταθέσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού αυτού με βάση τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στον Κανονισμό 12 και τον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 13.

 

 

(3) Ενστάσεις για έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να υποβληθούν γραπτώς μέσα σε επτά ημέρες από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερομένους και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ' αυτές, αποφασίζει σχετικά μέσα σε επτά ημέρες από τη λήψη τους.

 

 

(4) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που μετατέθηκαν εκτάκτως σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) δικαιούνται κατόπιν αιτήσεώς τους με τη λήξη του σχολικού έτους να επιστρέψουν στον τόπο εργασίας που είχαν πριν από την έκτακτη μετάθεσή τους, χωρίς όμως να αποκλείεται άλλη μετάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών.

 

 

16. (1) Τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

 

 

(α) "Σχολεία Α" που είναι τα σχολεία με τρεις ή περισσότερους εκπαιδευτικούς λειτουργούς·

 

 

(β) "Σχολεία Β" που είναι τα σχολεία με δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς·

 

 

(γ) "Σχολεία Γ" που είναι τα σχολεία με ένα εκπαιδευτικό λειτουργό.

 

 

(2) Παρά το ότι για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών η Κύπρος θεωρείται ως ενιαία περιφέρεια, κατά την ετοιμασία των καταλόγων που προβλέπονται στους Κανονισμούς αυτούς η Επιτροπή μπορεί, λαμβανομένων υπόψη πρωτίστως των αναγκών της παιδείας και για μετριασμό της ταλαιπωρίας των εκπαιδευτικών λειτουργών, όπου τούτο είναι δυνατόν, να καθορίσει στενότερες γεωγραφικές περιφέρειες εντός των οποίων θα διακινεί τους εκπαιδευτικούς.

 

 

(3) H υπηρεσία εκτός έδρας σε θέση Διευθυντή σχολείων μέσης εκπαίδευσης με αναπληρωματικό διορισμό θα θεωρείται ως υπηρεσία στη θέση αυτή.

 

 

(4) Δάσκαλοι που έτυχαν ή θα τύχουν διορισμού στη μέση εκπαίδευση θα μεταφέρουν το 1/2 της προϋπηρεσίας τους.

 

 

(5) Τα νηπιαγωγεία έστω και αν λειτουργούν μέσα σε μεγάλα δημοτικά σχολεία θεωρούνται ως αυτοτελή σχολεία και ο τύπος τους καθορίζεται από τον αριθμό των νηπιαγωγών που υπηρετούν σ' αυτά.

 

 

(6) Υπηρεσία εκτός έδρας μέχρι πέντε ετών μετά από πειθαρχική μετάθεση δεν θεωρείται ως υπηρεσία εκτός έδρας για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών.

 

 

(7) Υπηρεσία εννέα δεκάτων ενός έτους λογίζεται ως υπηρεσία ενός έτους.

 

 

(8) Εκπαιδευτικός λειτουργός που έχει αναγνωρισμένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία της Ελλάδας δεν πιστώνεται με μονάδες λόγω δυσμένειας της θέσης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο (α) του Κανονισμού 12.

 

 

(9) Εκπαιδευτικός λειτουργός που υπηρετεί με απόσπαση σε εκπαιδευτικό έργο τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης σαν να υπηρετούσε σε σχολείο· οι αποσπασμένοι σε μη εκπαιδευτικό έργο, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Αγγλίας, δεν πιστώνονται με μονάδες λόγω δυσμένειας της θέσης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο (α) του Κανονισμού 12.

 

 

(10) Εκπαιδευτικός λειτουργός ο οποίος διετέλεσε πολιτικός κρατούμενος ή αντάρτης κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 ή αιχμάλωτος σαν αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής ή εγκλωβισμένος σε περιοχές που ελέγχονται από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής θα πιστώνεται με μονάδες δυσμένειας που θα αποφασίσει η Επιτροπή.

 

 

(11) Oι μεταθέσεις διενεργούνται από τόπο εργασίας σε άλλο τόπο εργασίας και ο καθορισμός του σχολείου στον τόπο εργασίας που μετατίθεται ο εκπαιδευτικός λειτουργός γίνεται από την αρμόδια αρχή.

 

 

(12) Ενστάσεις για μεταθέσεις που αποφασίστηκαν με βάση τους Κανονισμούς 7 ή 8 ή 14 μπορούν να υποβληθούν γραπτώς μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερομένους και η Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ' αυτές, αποφασίζει σχετικά μέσα σε επτά ημέρες από τη λήψη τους.

 

 

(13) Oι προθεσμίες που αναφέρονται στους Κανονισμούς αυτούς για οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους της Επιτροπής είναι ενδεικτικές.

 

 

17. Το Μέρος Γ των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Διδακτικό Προσωπικό) (Διορισμοί, Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις, Προαγωγαί και συναφή θέματα), Κανονισμών του 1972 έως 1985 καταργείται.