OI ΠEPI ΔHMOΣIAΣ EKΠAIΔEYTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ

(XOPHΓHΣH AΔEIΩN)

KANONIΣMOI - K.Δ.Π. 307/93

·         Συνοπτικός τίτλος

·         Eρμηνεία

·         Άδεια απουσίας

·         Γενικοί Kανόνες που αφορούν την άδεια απουσίας

·         Aπουσία εκπαιδευτικού λειτουργού στο εξωτερικό μετά από πρόσκληση

·         Άδεια ασθένειας

·         Παράταση άδειας ασθένειας εκπαιδευτικού λειτουργού που τραυματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος

·         Άδεια ασθένειας τραυματιών πολέμου

·         Άδεια ασθένειας εκπαιδευτικού λειτουργού που βρίσκεται εκτός Kύπρου

·         Γενικοί Kανόνες που αφορούν την άδεια ασθένειας

·         Eιδική άδεια σε ορισμένες περιπτώσεις αφυπηρέτησης λόγω ασθένειας

·         Άδεια μητρότητας

·         Άδειες εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν εκτός Kύπρου

·         Eκπαιδευτική άδεια

·        Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές

 

Κ.Δ.Π. 307/93

Αριθμός 307

Oι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

 

OΙ ΠΕPΙ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ

ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΙ ΤOΥ 1969 ΕΩΣ 1993

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 76

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό σύμφωνα με το άρθρο 76 των περί της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 1993, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς.

 

 

ΜΕPOΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕPΜHΝΕΙΑ

 

 

1. Oι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993.

 

 

2. (1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

 

 

"άδεια απουσίας" σημαίνει την άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές την οποία δικαιούται ο εκπαιδευτικός λειτουργός για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους·

 

 

"άδεια ασθένειας" σημαίνει την άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές που μπορεί να παραχωρηθεί σε εκπαιδευτικό λειτουργό για λόγους ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε παράταση της άδειας αυτής·

 

 

"άδεια μητρότητας" σημαίνει την άδεια απουσίας είτε με πλήρεις απολαβές είτε με απολαβές με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 έως 1992 ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς είτε χωρίς απολαβές που παραχωρείται σε γυναίκα εκπαιδευτικό λειτουργό για σκοπούς μητρότητας·

 

 

"Διευθυντής" σημαίνει το διευθυντή του σχολείου στο οποίο είναι τοποθετημένος ο εκπαιδευτικός λειτουργός·

 

 

"Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης" σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, το Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Ανωτέρας και Ανωτάτης Εκπαίδευσης·

 

 

"έτος" σημαίνει σχολικό έτος υπηρεσίας και καλύπτει την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Αυγούστου·

 

 

"Ιατρικός Λειτουργός" σημαίνει ιατρό που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει Oδοντιατρικό Λειτουργό καθώς και πρακτήρα ιατρό·

 

 

"μήνας" σημαίνει ημερολογιακό μήνα, δηλαδή από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ή σε περίπτωση ημερών άθροισμα τριάντα τέτοιων ημερών, νοουμένου ότι υπηρεσία μέχρι δεκαπέντε ημερών αγνοείται ενώ υπηρεσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε ημερών θα λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας·

 

 

"πρακτήρας ιατρός" σημαίνει ιατρό του ιδιωτικού τομέα εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν και περιλαμβάνει οδοντίατρο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Oδοντιάτρων Νόμο ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν·

 

 

"υπηρεσία" σημαίνει πραγματική υπηρεσία με πλήρεις απολαβές και περιλαμβάνει την άδεια απουσίας με απολαβές, άδεια ασθένειας, άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές ή με απολαβές όπως προνοούν οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 έως 1992 ή οποιοσδήποτε νόμος που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς, αλλά δεν περιλαμβάνει εκπαιδευτική άδεια με ή χωρίς απολαβές ή παράταση άδειας ασθένειας ή απουσία λόγω διαθεσιμότητας.

 

 

(2) Όροι που δεν έχουν ορισθεί διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς έχουν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, τις έννοιες που αποδίδονται σ' αυτούς από τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 1992.

 

 

 

 

 

ΜΕPOΣ ΙΙ - ΑΔΕΙΑ ΑΠOΥΣΙΑΣ

 

 

3. (1) Σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς που απασχολούνται σε διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία μπορεί να παραχωρηθεί άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές μέχρι δώδεκα εργάσιμες ημέρες σε κάθε σχολικό έτος μόνο για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

 

 

(2) Για εκπαιδευτικούς λειτουργούς που εργάζονται με βάση το ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Xορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1988 έως 1992 ή οποιουδήποτε κανονισμού που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

 

 

4. (1) H άδεια απουσίας εγκρίνεται από το Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν Λειτουργό, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού, λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών της Υπηρεσίας. O Διευθυντής δικαιούται να παραχωρεί άδεια μιας ημέρας, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού, η άδεια όμως αυτή δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο ημέρες το σχολικό έτος.

 

 

(2) H άδεια απουσίας αρχίζει από την εργάσιμη ημέρα από την οποία ο εκπαιδευτικός λειτουργός δεν προσέρχεται στην εργασία του και λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την επάνοδό του σ' αυτή. Σάββατα, Κυριακές, δημόσιες, θρησκευτικές ή ειδικές αργίες δεν υπολογίζονται ως μέρος της άδειας απουσίας.

 

 

(3) Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός λειτουργός ασθενήσει ενώ βρίσκεται με άδεια απουσίας, η περίοδος ασθένειάς του δεν υπολογίζεται ως άδεια ασθένειας, αλλά λογίζεται σε βάρος της άδειας απουσίας του. Σε περίπτωση όμως που εκπαιδευτικός λειτουργός ασθενήσει και χρειάζεται να νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια απουσίας διακόπτεται μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού και η περίοδος νοσηλείας του θα θεωρείται ως άδεια ασθένειας, μετά από πιστοποίηση Ιατρικού Λειτουργού.

 

 

(4) Με εξαίρεση επείγουσες περιστάσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, αιτήσεις για άδεια απουσίας πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη αυτής στο καθορισμένο από το Υπουργείο Παιδείας έντυπο και να αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 

5. Σε περίπτωση που παραχωρείται έγκριση σε εκπαιδευτικό λειτουργό για αποδοχή πρόσκλησης για δωρεάν μετάβαση ή φιλοξενία στο εξωτερικό, η περίοδος απουσίας αυτού λογίζεται έναντι της άδειας απουσίας των 12 εργάσιμων ημερών, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της επίσκεψης και του οφέλους που θα προκύψει από αυτή.

 

 

 

 

 

ΜΕPOΣ ΙΙΙ - ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

 

6. (1) Άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές μπορεί να παραχωρηθεί, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό, μέχρι 42 ημέρες σε κάθε σχολικό έτος.

 

 

(2) Αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός λάβει όλη την άδεια ασθένειας που δικαιούται μέσα στο ίδιο σχολικό έτος και εξακολουθεί να αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα της θέσης του, λόγω ασθένειας, ο Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης ζητεί γραπτώς από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να ορίσει Ιατροσυμβούλιο από αρμόδιους Κυβερνητικούς Ιατρικούς Λειτουργούς για να εξετάσει τον εκπαιδευτικό λειτουργό. Αν το Ιατροσυμβούλιο συστήσει τη χορήγηση και άλλης άδειας ασθένειας στον εκπαιδευτικό λειτουργό, η απουσία αυτού λογίζεται αρχικά ως παράταση της άδειας ασθένειας με πλήρεις απολαβές για περίοδο μέχρι 6 μήνες.

 

 

(3) Αν κατά την λήξη της παρατάσεως που αναφέρεται στην παράγραφο (2), το Ιατροσυμβούλιο έχει λόγους να πιστεύει ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός τελικά θα είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης του, τούτο δύναται να συστήσει περαιτέρω παράταση της άδειας ασθένειας για περίοδο μέχρι άλλους 6 μήνες με το 1/2 των απολαβών.

 

 

(4) Μετά τη λήξη της παράτασης που αναφέρεται στην παράγραφο (3), καμιά άλλη παράταση άδειας δύναται να χορηγηθεί, με ή χωρίς απολαβές, εκτός αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός επαναλάβει τα καθήκοντά του και ασθενήσει πάλι, οπότε εφαρμόζονται από την αρχή οι σχετικές πρόνοιες για άδεια ασθένειας.

 

 

7. (1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Κανονισμού 6, σε εκπαιδευτικό λειτουργό ο οποίος τραυματίζεται σωματικά κατά την εκτέλεση καθήκοντος ή κατά τη μετάβαση στον τόπο εργασίας του ή κατά την επιστροφή από τον τόπο εργασίας στον τόπο διαμονής του ή προσβάλλεται από επαγγελματική ασθένεια όπως αυτή καθορίζεται στον περί Γνωστοποιήσεως Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων Νόμο, χωρίς δική του υπαιτιότητα ή αμέλεια, δύναται να χορηγηθεί παράταση άδειας ασθένειας με πλήρεις απολαβές για περίοδο 6 μηνών μετά τη λήξη της ετήσιας άδειας ασθένειας την οποία δικαιούται. Αν μετά τη λήξη της παράτασης αυτής ο εκπαιδευτικός λειτουργός αδυνατεί να επαναλάβει τα καθήκοντά του, δύναται να χορηγηθεί σ' αυτόν περαιτέρω άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές μέχρι 6 μήνες. Και οι δυο παρατάσεις άδειας ασθένειας δύνανται να χορηγηθούν μόνο με τη σύσταση ειδικού Ιατροσυμβουλίου, αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός βρίσκεται στην Κύπρο, ή δυο τουλάχιστον ιατρών που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του Κανονισμού 13, αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός βρίσκεται σε πόλη εκτός της Κύπρου όπου υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο της Δημοκρατίας.

 

 

(2) H πιο πάνω άδεια ασθένειας και παράταση άδειας ασθένειας με πλήρεις απολαβές παραχωρείται με τον όρο ότι θα αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό που δικαιούται ο εκπαιδευτικός λειτουργός δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1992 ή οποιουδήποτε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

 

 

(3) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ο όρος "κατά την εκτέλεση καθήκοντος" σημαίνει την περίοδο κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λειτουργός ασχολείται στην εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του ή άλλου ειδικού καθήκοντος.

 

 

(4) Oι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός λειτουργός τραυματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος στο εξωτερικό.

 

 

8. Στους τραυματίες πολέμου εκπαιδευτικούς λειτουργούς, παραχωρείται άδεια ασθένειας 2 ετών - ένα χρόνο με πλήρεις απολαβές και ένα χρόνο με 1/2 των απολαβών.

 

 

9. (1) Αν εκπαιδευτικός λειτουργός που βρίσκεται εκτός Κύπρου, για εκτέλεση καθήκοντος ή με άδεια απουσίας, ασθενήσει και δε δύναται να επιστρέψει στην Κύπρο και επαναλάβει έγκαιρα τα καθήκοντά του οφείλει -

 

 

(α) Αν βρίσκεται σε πόλη όπου υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο της Δημοκρατίας, να ζητήσει από την Πρεσβεία ή το Προξενείο να υποδείξει ιατρό για εξέτασή του και έκδοση πιστοποιητικού, που να περιγράφει την ασθένεια και να καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο προβλέπεται ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός θα δυνηθεί να επιστρέψει στην Κύπρο. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται από την Πρεσβεία ή το Προξενείο στο Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης, ο οποίος διαβιβάζει τούτο στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας με τις σχετικές λεπτομέρειες·

 

 

(β) αν βρίσκεται σε τόπο που δεν υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο της Δημοκρατίας, να υποβληθεί σε εξέταση από ιατρό και να λάβει πιστοποιητικό, που να περιγράφει την ασθένεια και να καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο προβλέπεται ότι θα δυνηθεί να επιστρέψει στην Κύπρο, το πιστοποιητικό αποστέλλεται αεροπορικώς ή μέσω τηλεομοιοτυπικής από τον εκπαιδευτικό λειτουργό, μέσω του Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος διαβιβάζει τούτο στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για τις απόψεις του.

 

 

(2) Μετά τη λήψη του ιατρικού πιστοποιητικού, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1), ή αν το ιατρικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) θεωρηθεί από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας ως ικανοποιητικό, εγκρίνεται η χορήγηση στον εκπαιδευτικό λειτουργό άδειας ασθενείας για την περίοδο για την οποία η απουσία αυτού υπερβαίνει το χρόνο της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ' αυτόν, ή ανάλογα με την περίπτωση, την άδεια που χορηγήθηκε σ' αυτόν.

 

 

(3) H περίοδος απουσίας υπαλλήλου στο εξωτερικό για λόγους ασθένειας υπολογίζεται με βάση τις ίδιες πρόνοιες που εφαρμόζονται για άδεια ασθένειας στην Κύπρο.

 

 

10. (1) Με εξαίρεση τη διάταξη της παραγράφου (2), άδεια ασθένειας σε εκπαιδευτικό λειτουργό παραχωρείται μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού ασθένειας που εκδίδεται από Ιατρικό Λειτουργό.

 

 

(2) H προσκόμιση πιστοποιητικού από Ιατρικό Λειτουργό δεν είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που η απουσία, λόγω ασθένειας, δεν υπερβαίνει τις δύο διαδοχικές ημέρες, νοουμένου ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται ότι η απουσία οφείλεται πράγματι σε λόγους ασθένειας. Για κάθε περίπτωση όμως πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό λειτουργό, μόλις επανέλθει στα καθήκοντά του, αίτηση στο Διευθυντή για καλυπτική έγκριση, εναπόκειται δε στο Διευθυντή να εγκρίνει ή όχι την άδεια αυτή. Άδεια ασθένειας χωρίς πιστοποιητικό δεν μπορεί να προηγείται Σαββάτου ή έπεται Κυριακής, δημόσιας ή θρησκευτικής αργίας, άδειας απουσίας ή άδειας ασθένειας, και ούτε δύναται να εγκριθεί αν ο εκπαιδευτικός λειτουργός απουσίασε ή θα απουσιάσει λόγω ασθένειας, χωρίς πιστοποιητικό Ιατρικού Λειτουργού για οκτώ συνολικά ημέρες μέσα στο ίδιο σχολικό έτος.

 

 

(3) Όταν η ασθένεια εκπαιδευτικού λειτουργού που άρχισε μέσα σ' ένα σχολικό έτος παραταθεί στο επόμενο σχολικό έτος και ο εκπαιδευτικός λειτουργός κατά την πρώτη ημέρα του νέου έτους βρίσκεται με συνηθισμένη άδεια ασθένειας, ή με παράταση τέτοιας άδειας με πλήρεις απολαβές δικαιούται να τύχει, μετά την εκπνοή τέτοιας άδειας, της συνήθους ετήσιας άδειας ασθένειας για το νέο έτος. Συνέχιση όμως της απουσίας, λόγω ασθένειας, μετά την εκπνοή της πιο πάνω παράτασης άδειας με πλήρεις απολαβές, θα λογίζεται ως παράταση άδειας με μισές ή χωρίς απολαβές, ανάλογα με την περίπτωση. Αν όμως ο εκπαιδευτικός λειτουργός κατά την πρώτη ημέρα του νέου έτους, διατελεί με παράταση άδειας ασθένειας με μισές ή χωρίς απολαβές, δεν μπορεί να τύχει της συνηθισμένης ετήσιας άδειας ασθένειας για το νέο έτος, εκτός αν επαναλάβει τα καθήκοντά του και ασθενήσει πάλι.

 

 

(4) Δεν επιτρέπεται σε εκπαιδευτικό λειτουργό να επανέλθει στα καθήκοντά του πριν να λήξει η άδεια ασθένειάς του ή οποιαδήποτε παράταση της άδειας ασθένειάς του, εκτός αν πιστοποιηθεί από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό ή Ιατροσυμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, ότι μπορεί να αναλάβει και πάλι τα καθήκοντα της θέσης του.

 

 

(5) H άδεια ασθένειας δεν είναι συσσωρεύσιμη και, κατά κανόνα, δεν παραχωρείται εκτός Κύπρου.

 

 

(6) Το πιστοποιητικό ασθένειας ή οποιαδήποτε βεβαίωση για απουσία εκπαιδευτικού λειτουργού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και του Μέρους ΙV των Κανονισμών αυτών, για εκπαιδευτικούς λειτουργούς που υπηρετούν στην Κύπρο, θα πρέπει να είναι σε καθορισμένο από το Υπουργείο Υγείας έντυπο.

 

 

(7) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης έχει αμφιβολία ως προς την αντικειμενικότητα του πιστοποιητικού ασθένειας που εκδίδεται, παραπέμπει το θέμα στο Υπουργείο Υγείας το οποίο και μεριμνά για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για διερεύνηση του θέματος.

 

 

11. (1) Σε εκπαιδευτικό λειτουργό του οποίου αποφασίζεται η αφυπηρέτηση για λόγους υγείας -

 

 

(α) Ενώ βρίσκεται με άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές, ή

 

 

(β) ενώ βρίσκεται σε καθήκον,

 

 

χορηγείται ειδική άδεια με πλήρεις απολαβές για περίοδο 2 μηνών, από την ημερομηνία από την οποία το Ιατροσυμβούλιο αποφαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός είναι ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης του, ώστε να αφυπηρετήσει την τελευταία ημέρα του μηνός μετά την εκπνοή της ειδικής αυτής άδειας.

 

 

(2) Σε περίπτωση που αποφασίζεται η αφυπηρέτηση εκπαιδευτικού λειτουργού για λόγους υγείας και ο εκπαιδευτικός λειτουργός βρίσκεται ήδη με παράταση άδειας ασθένειας, με πλήρεις ή μισές απολαβές, η αφυπηρέτηση θα αρχίσει από την ημερομηνία από την οποία το Ιατροσυμβούλιο αποφαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργός είναι ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης του.

 

 

 

 

 

ΜΕPOΣ ΙV - ΠOΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

12. (1) Oι έγκυες εκπαιδευτικοί λειτουργοί υποχρεούνται όπως -

 

 

(α) Μετά τη συμπλήρωση του 3ου μήνα της εγκυμοσύνης τους και προτού συμπληρώσουν τον 4ο μήνα προσκομίσουν βεβαίωση από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό, που να αναφέρει την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού·

 

 

(β) απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους τουλάχιστο 4 εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και μην επιστρέψουν στα καθήκοντά τους παρά μόνο 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό, αφού προσκομίσουν πιστοποιητικό από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό ότι είναι σε θέση να αναλάβουν εργασία.

 

 

(2) Επιπρόσθετα με την άδεια που υποχρεούται να πάρει με βάση την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) η εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται να πάρει πριν ή/και μετά τον τοκετό ακόμη δύο εβδομάδες, με βάση τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1987 έως 1988 ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

 

 

(3) (α) H περίοδος υποχρεωτικής αποχής έγκυων εκπαιδευτικών λειτουργών από τα καθήκοντά τους λογίζεται ως ειδική άδεια με πλήρεις απολαβές.

 

 

(β) Για την περίοδο που η εκπαιδευτικός λειτουργός θα παίρνει πλήρεις απολαβές, δηλ. 4 εβδομάδες πριν και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό, θα καταβάλλεται σ' αυτήν, μετά από αίτησή της, το επίδομα μητρότητας που προνοούν οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 έως 1992 ή οποιοσδήποτε νόμος που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς, ενώ το ποσό που υπολείπεται για να συμπληρωθούν οι τρέχουσες απολαβές της θα καταβάλλεται από την Κυβέρνηση. Για τις 2 προαιρετικές εβδομάδες που η εκπαιδευτικός λειτουργός μπορεί να πάρει πριν ή/και μετά από τον τοκετό θα καταβάλλεται σ' αυτή μόνο το επίδομα μητρότητας, με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 έως 1992 ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

 

 

(γ) Oποιαδήποτε απουσία πάνω από έξι εβδομάδες, πριν ή μετά τον τοκετό, που δε θα καλύπτεται από τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 έως 1992 ή οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς, θα είναι χωρίς απολαβές.

 

 

(δ) Xωρίς επηρεασμό των γενικών διατάξεων που ισχύουν για παραχώρηση άδειας χωρίς απολαβές, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί λειτουργοί δικαιούνται, αν το επιθυμούν, πρόσθετη άδεια χωρίς απολαβές μέχρι 12 εβδομάδες, μετά την εξάντληση της άδειας μητρότητας που δικαιούνται μετά τον τόκετο.

 

 

(4) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ο όρος "εβδομάδα" θεωρείται περίοδος 7 ημερών και υπολογίζεται από οποιαδήποτε ημέρα της ημερολογιακής εβδομάδας.

 

 

(5) Oτιδήποτε δεν προβλέπεται στις πιο πάνω διατάξεις θα διέπεται από τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1987 έως 1988 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

 

 

13. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που τοποθετούνται για υπηρεσία εκτός Κύπρου δικαιούνται στην ίδια άδεια απουσίας, άδεια ασθενείας, παράταση άδειας ασθένειας και άδεια μητρότητας όπως και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που υπηρετούν στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών, τηρουμένων των αναλογιών, και των πιο κάτω διατάξεων -

 

 

(α) Αντί προσκομίσεως πιστοποιητικού ασθένειας, που εκδίδεται από Ιατρικό Λειτουργό για άδεια ασθένειας, ή άδεια μητρότητας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται από ιατρό, που ορίζεται από τον υπεύθυνο της οικείας Διπλωματικής ή Προξενικής Αντιπροσωπείας·

 

 

(β) αντί προσκομίσεως συστάσεως Ιατροσυμβουλίου, για τη χορήγηση παρατάσεως άδειας ασθένειας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται από δύο τουλάχιστον ιατρούς, ένας από τους οποίους θα είναι εκείνος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και ακόμη ένας άλλος ιατρός που ορίζεται επίσης από τον υπεύθυνο της Διπλωματικής ή Προξενικής Αντιπροσωπείας.

 

 

14. (1) Σε εκπαιδευτικό λειτουργό, στον οποίο χορηγείται υποτροφία για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό από, μέσω, ή με την έγκριση της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με όρους που καθορίζονται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

 

(2) Σε εκπαιδευτικό λειτουργό στον οποίο επιτρέπεται όπως μεταβεί στο εξωτερικό για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, είτε με δικά του έξοδα είτε μετά από εξασφάλιση υποτροφίας, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές, για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

 

 

(3) H εκπαιδευτική άδεια αρχίζει από την ημερομηνία αναχώρησης του εκπαιδευτικού λειτουργού από την Κύπρο και λήγει την ημερομηνία επιστροφής του στην Κύπρο:

 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που η εκπαιδευτική άδεια που παραχωρείται με βάση την παρ. (2) του Κανονισμού 14 λήγει το τέλος Ιουνίου και υπερβαίνει τους 5 μήνες αυτή θα θεωρείται ότι λήγει στις 31 Αυγούστου του ίδιου έτους:

 

 

Νοείται περαιτέρω ότι αν παραχωρηθεί οποιαδήποτε άλλη άδεια πριν ή μετά την εκπαιδευτική άδεια, η άδεια αυτή δε θα αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή η εκπαιδευτική άδεια θα αρχίζει μετά ή θα λήγει πριν από την άδεια αυτή.

 

 

15. Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, είτε για λόγους δημόσιου συμφέροντος είτε όχι, μπορεί να παραχωρηθεί σε εκπαιδευτικό λειτουργό, σύμφωνα με διατάξεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.