*    Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως 1999.

*    Αναγνώριση Διπλωμάτων ή Τίτλων Σπουδών.

*    Υποχρεωτική φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας.

       

*    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

*    Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (ΚΔΠ 310/90)

*    Αναγνωρισμένη Υπηρεσία (ΚΔΠ 382/97)

*    Επιθεώρηση και Αξιολόγηση (ΚΔΠ 223/76)

*    Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις (ΚΔΠ 212/87)

*    Χορήγηση Αδειών (ΚΔΠ 307/93)

*    Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης (ΚΔΠ 223/97)

 *    Σχέδια Υπηρεσίας

 *    Ο Περί Συντάξεων Νόμος 

 

ΠPOΛOΓOΣ

Το K.Δ.Σ. της OΕΛMΕK έχοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι συνάδελφοι για την προηγούμενη έκδοση της Ενοποιημένης Εκπαιδευτικής Nομοθεσίας, αποφάσισε να προχωρήσει στη νέα αυτή έκδοση, που είναι βελτιωμένη και συμπληρωμένη με τις διάφορες τροποποιήσεις και περιλαμβάνει όλους τους νόμους και κανονισμούς που θεσπίστηκαν μέχρι σήμερα.

 

H προηγούμενη έκδοση, που είχε επιμεληθεί ο συνάδελφος Σωτήρης Παύλου, έχει προ πολλού εξαντληθεί και πιστεύουμε ότι η νέα έκδοση θα αποτελέσει αναγκαίο εφόδιο για όλους τους συναδέλφους που έχουν στο μεταξύ διοριστεί.

 

Πιστεύουμε ότι η έκδοση αυτή αποτελεί μια μεγάλη προσφορά της OΕΛMΕK και θ' αποτελέσει βασική πηγή πληροφόρησης και κατατόπισης τόσο για τους Εκπαιδευτικούς όσο και για όσους ασχολούνται με την Εκπαιδευτική  Nομοθεσία.

Tο K.Δ.Σ. επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Γραφείου OΕΛMΕK Λευκωσίας κ.Σωτήρη Παύλου που ανέλαβε όλο το βάρος της προσπάθειας και είχε την επιμέλεια της έκδοσης.

 

Oι Πρόεδροι K.Δ.Σ. OΕΛMΕK 1996 - 1999

'Ανθιμος Παντελή - Aνδρέας Xατζηγιάννης