ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

(Σ.ΕΚ.Α.Π.)

 

 

Διεύθυνση: Γωνία Θουκυδίδου και Κίμωνος ,  1434 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα:  + 357 2 512774 (Γραμματεία),   + 357 2 800895/6,   + 30 1 7247181 (Πρόεδρος),  Φαξ:  + 357 2 427560,     E-mail:  sekap@cytanet.com.cy

 

---

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ομιλία Προέδρου  

Ομιλία Διευθυντή ΔΑΑΕ

Νομικό Πλαίσιο
Ιστορικό

 Δελτίο Τύπου

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Σύνθεση Συμβουλίου

Ομάδες Αξιολόγησης

 Προσωπικό

 

ΣΧΟΛΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Πίνακας με Ονόματα Σχολών

Διευθύνσεις

Προγράμματα

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποφάσεις Συμβουλίου Σ.ΕΚ.Α.Π.

Στατιστικά Στοιχεία

Συγκεντρωτικά

Πίνακες Κατανομής φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διάγραμμα - Ιδιωτική και Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Διάγραμμα -  Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Διάγραμμα - Ιδιωτική  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

 

ΣΥΧΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ