ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Χάρτης της Καρπασίας Το Ριζοκάρπασο βρίσκεται στο ανατολικότερον άκρον της Καρπασίας. Η χερσόνησος της Καρπασίας βρίσκεται ανατολικά της νήσου Κύπρος. Είναι ένα από τα δύο κεφαλοχώρια της Καρπασίας. Είναι το ανατολικότερο χωριό της Κύπρου. Πριν από την τουρκική εισβολή είχε περίπου 3.500 κατοίκους. Έχει έκταση 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση χωριό του Ελληνισμού αν ληφθεί υπ' όψιν ο πληθυσμός του και η έκτασή του σε τεραγωνικά χιλιόμετρα. Από αρχαιοτάτων χρόνων στην Κύπρο κατοικούσαν Έλληνες, πράγμα που καταμαρτηρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα σ' όλο το νησί. Στο χωριό Ριζοκάρπασο αρχαιολογικά ευρήματα σηναντούμε παντού. Τα κυριότερα είναι ο Άγιος Φίλωνας 2 χιλιόμετρα βόρια του χωριού, η Παναγία της Αφέντρικας που βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Αγίου Φίλωνα, στη περιοχή του ακτωτηρίου του Απ. Ανδρέα συναντούμε το Κάστρο (Κάστρος) όπως το ονομάζουν οι Ριζοκαρπασίτες, όπου το 1972-3 μια αρχαιολογική αποστολή του πανε πιστημίου της Γαλλίας έκανε ανασκφές και έφερε στο φως πολλά αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα.
Χωρίζεται διοικητικά σε τρείς ενορίες. Το Λεκό, το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των δρόμων που από το κέντρο κατευθύνεται στον Ταμαθκιό και επίσης από το κέντρο κατευθύνεται στο σπίτι του Παπάστυλιανου και καταλήγει  στο σπίτι του Συνέση του Ξυνιάτου περιλαμβανομένης και της  Κεντρικής Πλατείας του Χωριού .
Η ενορία της Αγίας Τριάδας που συμπεριλαμβάνεται από το δρόμο, που από το νεκροταφείο κατευθύνεται προς τα δημοτικά σχολεία  Παρθεναγωγείο, Αρρεναγωγείο, Γυμνάσιο, και ενώνεται με το δρόμο που πάει στον Ταμαθκιό. Η ενορία της Ανάβρυσης που καλύπτει το νοτιοδυτικό υπόλοιπο δηλαδή Ξυνιάτος κέντρο, νεκροταφείο. (Θα ακολουθήσει  συνέχεια)
"Για όποια δήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διόρθωση κάντε κλίκ εδώ."
 
Πίσω  στην Κύρια Σελίδα