ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΜΩΝ
 
 
Πάνω σ' ένα κομμάτι χαρτί 
(ειδικό έντυπο του Διεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού) 
και με μέγιστο αριθμό 25  
λέξεις μπορούσαν οι εγκλωβισμένοι 
και οι συγγενείς τους στις  
ελεύθερες περιοχές να  
επικοινωνίσουν μεταξύ τους. 
Μόνο που μέχρι να πάει το "μήνυμα 
και να έλθει το χαμπάρι" (απάντηση) 
μπορούσε να περάσουν και  
τρεις μήνες.
Το μήνυμα αυτό στάληκε από το Χριστάκη προς τον φίλο του Ηλία
Λίγο αργότερα όμως ο φίλος του Ηλίας έλαβε το πιο κάτω μύνημα
από τον πατέρα του Χριστάκη.

 
Χάρηκε ο χαροκαμένος πατέρας που πήρε το μήνυμα αλλά ο πόνος του
δεν περιγράφεται πάνω σ' ένα κομμάτι χαρτί 25 λέξεων. Όμως η πατρική
στοργή δεν σταματά στο χαμένο παιδί αλλά και στο ξενητεμένο που
ποιός ξέρει ίσως από οικονομικές ανάγκες σταμάτησε το σχολείο.
 
Μήνυμα από την εγκλωβισμένη δασκάλα
Δήμητρα Κυθραιώτου από το Ριζοκάρπασο
σε συγγενικό της πρόσωπο

Απάντηση πάνω σε μήνυμα που στάληκε από τις
ελεύθερες περιοχές. Οι εγκλωβισμένοι γονείς
ζητούν από τον στην ελεύθερη περιοχή γιο, να παραλάβει
τον αιχμάλωτο αδελφό. Άραγε ο αιχμάλωτος αδελφός
να μην περιλαμβάνεται στους αγνοούμενους;

Ακόμα μια απάντηση σε μήνυμα από του εγκλωβισμένους,
πάνω σε μύνημα που στάληκε από τις ελεύθερες περιοχές

 Πίσω στην Κύρια Σελίδα