ΑΡΔΑΝΑ

2003

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΣΤΗ

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ

ΓΗ ΜΑΣ

 

Αγιος Γεώργιος (1)

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες που έχουμε κτίστηκε περί το τέλος του 17ου αιώνα και  ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων το 1874. Η εκκλησία είναι ορθογώνια καμαροσκέπαστη και καταλήγει σε αψίδα που στεγάζεται με ημιθόλιο. Η δυτική είσοδος είναι νεοκλασικιστικού ρυθμού και αποτελεί προσθήκη του 1893. Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου εορτάζετο στις 23 Απριλίου με μεγάλη θρησκευτική λαμπρότητα, εκδηλώσεις και διασκεδάσεις. Ο Άγιος Γεώργιος είχε πάντοτε μια ζωντανή παρουσία στο χωριό και επιτέλεσε πολλά θαύματα. Κατά την διάρκεια της νύκτας πολλές φορές κάτοικοι του χωριού άκουαν ποδοβολητό αλόγου χωρίς ποτέ να δουν το άλογο. Πίστευαν ότι ήταν ο Άγιος Γεώργιος που ξαγρυπνούσε και φύλαγε το χωριό ή που πήγαινε να επισκεφθεί το κοπάδι της εκκλησίας. Άγνωστες γι΄ μας παραμένουν οι βουλές του Θεού. Για ποιο λόγο ο Άγιος Γεώργιος επέτρεψε σε ανθρώπους άπιστους να καταστρέψουν και να βεβηλώσουν τον ναό του. Μέχρι πότε Αη-Γιώρκη μου, θα μένεις αμέτοχος. Πότε θα δουν οι άπιστοι την δύναμη  Σου.

   
 

 

 
         
         
   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "ΑΡΔΑΝΑ"