ΑΡΔΑΝΑ

2003

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΣΤΗ

ΚΑΤΕΧΩΜΕΝΗ

ΓΗ ΜΑΣ

 

Είσοδος

Στην νότια είσοδο του χωριού υπάρχουν δύο πινακίδες στην γλώσσα τους. Η μία   δηλώνει στον επισκέπτη το όνομα που έδωσαν στο χωριό μας και η άλλη δείχνει  ένα παρακαμπτήριο δρόμο προς την Καντάρα. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τις πινακίδες για να μας δείξουν τον δρόμο γιατί τα μέρη αυτά τα είχαμε περιδιαβεί πολύ πριν αυτοί κουβαληθούν στο χωριό μας. Εμείς γνωρίζουμε ακριβώς τον δρόμο. Γνωρίζουμε κάθε στροφή και κάθε λακκούβα. Για 29 χρόνια τώρα είχαμε διαβεί αυτόν τον δρόμο νοερά κάθε μέρα, και δεν ξεχάσαμε ούτε μια σπιθαμή, ούτε μία πέτρα.

   
 

 

 
         
         
   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "ΑΡΔΑΝΑ"