ΑΡΔΑΝΑ

2003

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΣΤΗ

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ

ΓΗ ΜΑΣ

 

Δυτική Πλευρά

Σ΄ αυτή τη σελίδα και στις επόμενες επτά που ακολουθούν παρουσιάζονται απόψεις του χωριού, γειτονιές, δρόμοι και οικίες. Σκοπός των φωτογραφιών αυτών είναι να φέρουν στην μνήμη του κάθε Αρδανίτη χώρους αλησμόνητους και αγαπημένους. Η παντελής αδιαφορία αυτών που ζουν στο χωριό για τον χώρο και τα κτίρια  είναι εμφανής. Ορισμένες κατοικίες - οι νεώτερες κυρίως - διατηρούνται σχετικά καλά λόγω της καλής ποιότητας των οικοδομών. Οι πιο παλιές έχουν καταρρεύσει Κάποια βελτιωτικά έργα και προσθήκες που τυχόν έχουν γίνει είναι άκομψα και άτεχνα. Αίσθηση επίσης προκαλεί η ρύπανση του χώρου από τις ακαθαρσίες των ζώων τα οποία κατοικούν σε πολλές περιπτώσεις στον ίδιο χώρο με τους ιδιοκτήτες τους. Ο χώρος έχει επίσης αφεθεί στο έλεος της φύσης και των άγριων χόρτων και καμιά προσπάθεια δεν γίνεται για την καθαριότητα του.

   
 

 

 
         
         
   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "ΑΡΔΑΝΑ"