Χωρκον μου τζιαν? ετουρτζιεψες

Χωρκόν μου τζιάν? ετούρτζιεψες

Χωρκόν μου αγαπημένον μου, κιούλιν μου μυρωδάτον,

Ξέρουμεν το πως σέκαμαν οι τούρτζιοι άνω κάτω.

----------

Αλλάξαν σου τζιαι τ? όνομαν, εκάμαν σε τουρκούδιν,

τα σπίδκια τησ λισιήνας μας έν άφησαν ρουθούνιν.

---------

Χαλάσαν το πετράβλακον τζια κάμαν το πουβόλου,

τζι? οι πέτρες εν τζιαμαί χαμαί σαν τρίσιεις του δκιαόλου.

---------

Εκόψαν τον ευκάλυπτον, δίπλα που τα σκολεία,

για να πλατύνει η στρατά τους να ρέσσουν ευκολία.

---------

Χωρκόν μου τζιάν ετούρτζιεψες τζιούλλον αν σε χαλάσουν

Πάλε εν να σε κτίσουμεν τον κόπον τους θα χάσουν.

---------

Γιατί εμείς έχουμεν σε, βαθκιά μεσ' την καρκιάν μας,

τζι' εν' έχουν τρόπον να σβηστεί, τ' όρομαν τζι' η φωδκιά μας.

---------

'Αλλοι ππαράν τζι' άλλοι κορμίν ούλλοι θα θυσιάσουν,

να σε πολευτερώσουμεν να γιάνουν τα λαμπρά σου.

----------

Να κρεμμαστούν σούσσες ξανά στου Μαραγκού, του Κάκου,

να δούμεν την λισιήναν μας του μάκρου τζιαι του πλάτου.

----------

Να κάνουμεν περίπατον στράταν του Γερολάκκου

να ξαναπαίξουν τα βκιολιά στου Κκόλα τζιαι στου Ζάκκου.

---------

Ούλλοι μάζι ν' ανοίξουμεν τζυνούρκαν ιστορίαν,

μεσ' το χωρκόν να σμίξουμεν να δούμεν σωτηρίαν.

---------

Ούλλοι μαζί να δώσουμεν τα σιέρκα τζιαι να πούμεν

μονόβουλοι κερτίζουμεν όπου τζι' αν δκιαβούμεν.

----------

Τζιαι χωρκανοί που βρίσκουνται, για φίτσιον χωρισμένοι

να κάμουν έναν σύλλογον νάν' ούλλοι μερωμένοι.

---------

Γιατί ούλλοι εν πρόσφυγες, στο ίδιον καζάνιν,

γελούν ούλλοι που μας θωρούν, μες, τούντην παραζάλιν.

----------

Δώστε τα σιέρκα σαν τζιαι πρίν, γενείτε έναν σώμαν

Παρακαλώ ούλλον το χωρκόν, με το δικόν μου στόμαν.

Θωμάς Καραλουκάς

25/7/1996