Οδηγίες

Περιμένετε μέχρι να φορτωθουν τα αρχεία με τον κώδικα που χρησιμοποιεί η σελίδα καθώς και το αρχείο με τις πληροφορίες για τις πόλεις και κοινότητες της επαρχίας αυτής.

Οι πληροφορίες εμφανίζονται αυτόματα μόλις τοποθετήσετε το τόξο πάνω από το όνομα ή το σημείο της πόλης ή της κοινότητας που επιθυμείτε.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώστε οι πληροφορίες να εμφανίζονται μόνο όταν πατήσετε το αριστερό κουμπί του ποντικιού, πηγαίνετε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και ακολουθήστε τις οδηγίες.