ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Πρόλογος

Εισαγωγή


1. Τι είναι ανθρώπινα δικαιώματα;

2.Τι είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

3.Ποια δικαιώματα διακηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη;

4.Τι είναι τα Διεθνή Σύμφωνα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

5.Ποια δικαιώματα προστατεύονται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα;

6.Ποια δικαιώματα προστατεύει το Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων;

7.Ποιοι απολαμβάνουν τα δικαιώματα που εγγυώνται τα Σύμφωνα και πότε αυτά τα δικαιώματα μπαίνουν σε ισχύ;

8.Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη και στα Σύμφωνα υπόκεινται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς ή αναστολές;

9.Τι είναι το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα;

10.'Εχουν την ισχύ νόμου τα Σύμφωνα και το Πρωτόκολλο;

11.Ποια είναι η διαδικασία παρακολούθησης της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα συμβαλλόμενα μέρη των Συμφώνων;

12.Μπορεί ένα άτομο να υποβάλει καταγγελία στα Ηνωμένα Εθνη για παραβίαση δικαιώματος που προστατεύεται από συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών;

13.Μπορεί ένα άτομο να υποβάλει καταγγελία στα Ηνωμένα Εθνη όταν η υπόθεση του δεν καλύπτεται από συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών;

14.Τι είναι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

15.Τι κάνουν τα Ηνωμένα Εθνη για να θέσουν ένα τέρμα στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

16. Τι καταστάσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διερευνήσει τα Ηνωμένα 'Εθνη;

17.Ασχολούνται άλλα σώματα των Ηνωμένων Εθνών με ανθρώπινα δικαιώματα;

18. Τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα 'Εθνη για τη γενοκτονίαHuman Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group