Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
Cyprus Research Centre

Up
Πρώτη Σειρά Εκδόσεων
Δεύτερη Σειρά Εκδόσεων
Τρίτη Σειρά Εκδόσεων
Επετηρίς
Επετηρίς
Τέταρτη Σειρά Εκδόσεων
Πέμπτη Σειρά Εκδόσεων
Προγράμματα
Kανονισμοί
Εκδόσεις 1998
Εκδόσεις 1999
Κατάλογος Εκδόσεων

Κατάλογος Εκδόσεων

1 9 9 8

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ 
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

TEXTS AND STUDIES OF THE HISTORY OF CYPRUS

 1. D. M. Metcalf - A. Pitsillides, The White Bezants and Deniers of Cyprus 1192-1285, Nicosia 1998, pp. 266. ISBN 9963-0-8046-4 C£17

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

PUBLICATIONS OF THE CYPRUS RESEARCH CENTRE

 1. Παύλου Λιασίδη, ΄Απαντα, τόμος δεύτερος (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Pavlos Liassides, Complete Works, Second Volume], Λευκωσία 1998, σελ. 428.
  ΙSBN 9963-0-8037-5 C£10
 2. Xριστόφορου Θ. Παλαίση, Τα ηλιοβουττήματα (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Chr. Palesis, Sunsets], Λευκωσία 1998, σελ. 72. ISBN 9963-0-8041-3 C£2
 3. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Corpus Κυπριακών Διαλεκτικών Ποιητικών Κειμένων, τόμ. Α΄ [Corpus of poetical texts written in the Cypriot dialect, first volume], Λευκωσία 1998, σελ. 706.
  ISBN 9963-0-8042-1 C£16
 4. Αγγελικής Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Ο Μάρκος Πορφυρόπουλ(λ)ος και η μετάφραση των Ανεκδότων του Προκοπίου [Markos Porphyropoullos and his translation of “Historia Arcana” by Procopius], Λευκωσία 1998, σελ. 114. ΙSBN 9963-0-8044-8 C£2,50
 5. Ioannis Ionas, Pottery in the Cyprus Tradition, Nicosia 1998, σελ. 164.
  ISBN 9963-0-8043-X C£8

 

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ

ΑΝΝUAL REVIEW

 1. Eπετηρίδα XXIV, 1998, Λευκωσία 1998, σελ. 492 + Ι-Χ. ΙSSN 1450-006X C£11

1 9 9 9

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

TEXTS AND STUDIES OF THE HISTORY OF CYPRUS

 1. Aικ. Χ. Αριστείδου, Ανέκδοτα ΄Εγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας [Unpublished documents on the history of Cyprus from the Venetian archives], τόμ. ΙΙΙ (1518-1529), Λευκωσία 1999, σελ. 331 + πίν. IV + 3 φωτ.
  ISBN 9963-0-8047-2 C£16
 2. Α. Pouradier Duteil-Loizidou, Consulat de France à Larnaca - Documents inédits pour servir à l’ histoire de Chypre, tome III (1700-1702), Nicosie 1999, pp. 449 + tableaux IV. ISBN 9963-0-8048-0 C£16
 3. Π. Παπαπολυβίου (εισ. - επιμ.), Υπόδουλοι Ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων: Επιστολές, πολεμικά ημερολόγια και ανταποκρίσεις Κυπρίων εθελοντών από την ΄Ηπειρο και τη Μακεδονία του 1912-1913. [Enslaved liberators of unredeemed brothers: Letters, war diaries and reports by Cypriot volunteers from Epirus and Macedonia 1912-1913], Λευκωσία 1999, σελ. 480. ΙSBN 9963-0-8051-0 C£15

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
PUBLICATIONS OF THE CYPRUS RESEARCH CENTRE

 1. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Corpus Kυπριακών Διαλεκτικών Ποιητικών Κειμένων, τόμ. Β΄ [Corpus of poetical texts written in the Cypriot dialect, second volume], Λευκωσία 1999, σελ. 716.
  ΙSBN 9963-0-8049-9 C£14

 

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ
ΑΝΝUAL REVIEW

 1. Eπετηρίδα XXV, 1999, Λευκωσία 1999, σελ. 468 + Παράρτημα, σελ. 120.
  ΙSSN 1450-006X C£12

EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ
ANNUAL REVIEW INDEX

 1. 1. Aικατερίνης Χ. Αριστείδου, Αναλυτικό Ευρετήριο της Επετηρίδας του Κέντρου Επιστημονικών Ερυνών [Αnalytical index of the Annual Review of the Cyprus Research Centre], τόμ. Ι-ΧΧΙV (1968-1998) τόμ. Ι-ΙΙ Φιλοσ. Παράρτημα (1979-1985), Λευκωσία 1999,σελ. 120. C£1

 

2 0 0 0

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
TEXTS AND STUDIES OF THE HISTORY OF CYPRUS

 1. Ρ. Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική 1946-1948. Με ανασκόπηση της περιόδου 1878-1945 [The Consultative Assembly 1946-1948. With a survey of the period 1878-1945], Λευκωσία 2000, σελ. 580. ISBN 9963-0-8045-6 C£12
 2. Ν. Παταπίου, Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας στην Κύπρο 1800 - 1807 και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος [Τhe Consulate of the Ionian Republic in Cyprus 1800-1807 and the Consul Panagis Angelatos], Λευκωσία 2000, σελ. 410. ISBN 9963-0-2050-2
  C£15,50
 3. I. K. Χασιώτης, Πηγές της Κυπριακής Ιστορίας από το Ισπανικό Αρχείο Simancas. Από τη Μικροϊστορία της Κυπριακής Διασποράς κατά τον ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄Αιώνα [Sources on the History of Cyprus from the Spanish archive of Simancas. From the michrohistory of the Cypriot diaspora during the 16th and 17th centuries], Λευκωσία 2000, σελ. 224.
  ISBN 9963-0-8054-5 C£8,50
 4. D. M. Metcalf - A. Pitsillides, The Gros, Sixains and Cartzias of Cyprus 1382 - 1489, Nicosia 2000, pp. 330. ISBN 9963-0-8056-1 C£20,00
 5. C. Otten-Froux, Une enquête à Chypre au XVe siècle, Le sindicamentum de Napoleone Lomellini, Capitaine Génois de Famaguste (1459), Nicosie 2000, pp. 310.
  ISBN 9963-0-8052-9 C£12,00

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
PUBLICATIONS OF THE CYPRUS RESEARCH CENTRE

 1. Xρ. Θ. Παλαίση, ΄Απαντα, τόμος πρώτος (1896-1913) (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Chr. Palesis, Complete Works, First Volume], Λευκωσία 2000, σελ. 248.
  ISBN 9963-0-8053-7 C£7
 2. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Corpus Κυπριακών Διαλεκτικών Ποιητικών Κειμένων, τόμ. Γ΄ [Corpus of poetical texts written in the Cypriot dialect, third volume], Λευκωσία 2000, σελ. 418. ISBN 9963-0-8055-3 C£10
 3. Κ. Φιλίππου, ΄Απαντα (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Con. Philippou, Complete Works], Λευκωσία 2000, σελ. 203. ISBN 9963-0-8057-X C£5,50

 

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ
ΑΝΝUAL REVIEW

 1. Eπετηρίδα XXVΙ, 2000, Λευκωσία 2000, σελ. 476 + Παράρτημα, σελ. 96.
  ΙSSN 1450-006X

2 0 0 1

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
TEXTS AND STUDIES OF THE HISTORY OF CYPRUS

 

 1. I. Π. Τσικνοπούλλου, Κυπριακά Τυπικά [Cypriot monastic rules], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση, σελ. x + 64 + 143 + πίν. IV. ISBN 9963-0-8060-X C£6,50
 2. Τ. Μansouri, Chypre dans les sources médiévales, Nicosie 2001, pp.274. ISBN 9963-0-8064-Z C£7
 3. Chr. Schabel, The Synodicum Nicosiense and Other Documents of the Latin Church of Cyprus, 1196-1372, Nicosia 2001, σελ. 393. ISBN 9963-0-8073-I C£7
 4. Π. Παπαπολυβίου, Στις απαρχές του Μαζικού Κυπριακού Εθελοντισμού: Η Κύπρος και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 [Cyprus and the Greco-Turkish War of 1897 at the start of the Cypriot Mass Volunteer Movement], Λευκωσία 2001, σελ. []. ISBN 9963-0-8071-5

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

PUBLICATIONS OF THE CYPRUS RESEARCH CENTRE

 1. Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Η Κυπριακή Οικία. Προλεγόμενα Θ. Παπαδοπούλλου [The Traditional Cyprus house], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση, σελ. vi + 30* + 76 + πίν. LVIII + χάρτης, ISBN 9963-0-8059-6 C£6,00
 2. Σ. Μενάρδου, Γλωσσικαί Μελέται. ΄Εκδοση Μ. Ν. Χριστοδούλου [Linguistic studies], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση, σελ. xxii + 220, ISBN 9963-0-8061-8 C£6,00
 3. Σ. Μενάρδου, Τοπωνυμικαί και Λαογραφικαί Μελέται. ΄Εκδοση Μ. Ν. Χριστοδούλου [Studies on Cypriot place-names and folklore], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση, σελ. xvi + 374. ΙSBN 9963-0-8062-6 C£7,50
 4. Χ. Συμεωνίδη, Η Ελληνική γλωσσική επίδραση στο σύστημα Κύριων ονομάτων της Παλαιοσλαβικής και ιδιαίτερα της Βουλγαρικής [The influence of the Greek Proper Names on the nomenclature of Old Church Slavonic, and especially of Bulgarian], Λευκωσία 2001, σελ. 183, ISBN 9963-0-8063-4 C£5
 5. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Corpus Κυπριακών Διαλεκτικών Κειμένων, τόμ. Δ΄ [Corpus of poetical texts written in the Cypriot dialect, fourth volume], Λευκωσία 2001, σελ. 742. ISBN 9963-0-8065-0 C£12,50
 6. Θ. Παπαδοπούλλου, Δημώδη Κυπριακά ΄Ασματα εξ Ανεκδότων Συλλογών του ΙΘ΄ Αιώνος [Cypriot folk songs of the 19th century from unpublished collections], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση, σελ. xvii + 375. ISBN 9963-0-8066-9 C£7,50
 7. Λ. Παπαλεοντίου, Κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά στα χρόνια της αγγλοκρατίας [Cyprus Literary journals during the period of British rule], Λευκωσία 2001, σελ. 418. ISBN 9963-0-8070-7 C£7
 8. Χρ. Τζαπούρα, ΄Απαντα (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Chr. Tzapouras, Complete Works], Λευκωσία 2001, σελ. 298. ISBN 9963-0-8069-3 C£7
 9. Ι. Ιωνάς, Παραδοσιακά Επαγγέλματα της Κύπρου [Traditional crafts in Cyprus], Nicosia 2001, σελ. 596. ISBN 9963-0-8068-5
 10. Π. Ξιούτα, Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων [The folklore concerning animals in Cyprus], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση, σελ. xv + 550. ISBN 9963-0-8072-3

 

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
ANNUAL REVIEW

 1. Επετηρίδα ΧΧVII, 2001, Λευκωσία 2001, σελ. 577 + Παράρτημα, σελ. 67. ISSN 1450-006X C£14,50

 
Back ] Up ]