Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
Cyprus Research Centre

Up
Πρώτη Σειρά Εκδόσεων
Δεύτερη Σειρά Εκδόσεων
Τρίτη Σειρά Εκδόσεων
Επετηρίς
Επετηρίς
Τέταρτη Σειρά Εκδόσεων
Πέμπτη Σειρά Εκδόσεων
Προγράμματα
Kανονισμοί
Εκδόσεις 1998
Εκδόσεις 1999
Κατάλογος Εκδόσεων

Τέταρτη Σειρά Εκδόσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.
C.R.C  CONFERENCE PUBLICATIONS

Τίτλος - Title Στοιχεία - Details Τιμή
 Price
. K. Markides, E. Nikita, E. Rangou, Lysi, Social Change in a Cypriot Village, Nicosia 1978. 17 x 24, pp. xiv + 219 C£6
2. Μ. Αttalides, Social Change and Urbanization in Cyprus, A Study of Nicosia, Nicosia 1981. 17 x 24, pp. xiii + 211 C£6
3. E. I. Demetriades, The Process of Industrialisation in Cyprus, Nicosia 1984. 17 x 24, pp. xii + 327 C£8
4. Ε. Ν. Ράγκου, ΄Οψεις Κοινωνικής Μεταβολής, Λευκωσία 1983. 17 x 24, σελ. 129 C£6
5. Ch. Tsardanides, The Politics of the EEC - Cyprus Association Agreement 1972-1982, Nicosia 1988. 17 x 24, pp. xxii + 397 + app. VII C£10
 
Back ] Up ] Next ]