Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
Cyprus Research Centre

Up
Πρώτη Σειρά Εκδόσεων
Δεύτερη Σειρά Εκδόσεων
Τρίτη Σειρά Εκδόσεων
Επετηρίς
Επετηρίς
Τέταρτη Σειρά Εκδόσεων
Πέμπτη Σειρά Εκδόσεων
Προγράμματα
Kανονισμοί
Εκδόσεις 1998
Εκδόσεις 1999
Κατάλογος Εκδόσεων

Eρευνητικά Προγράμματα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών

Στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
βρίσκονται εν εξελίξει τα εξής ερευνητικά προγράμματα, μερικά από τα οποία
είναι ήδη υπό εκτύπωση για το 1998.

1. Ιω. Χασιώτης: ΄Εκδοση εγγράφων κυπριακού ενδιαφέροντος από το Αρχείο Simancas (Ισπανίας).

2. Κ. Κωνσταντινίδης: Byzantine Cyprus. A prosopographical Study.

3. Π. Κιτρομηλίδης: Ο πνευματικός βίος της Κύπρου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (1571-1878).

4. M. Metcalf: Corpus of Lusignan coinage, vol. I-III (υπό εκτύπωση ο πρώτος τόμος).

5. C. Otten: Documents concerning the Genoese occupation of Famagusta (1374-1464).

6. Λ. Παπαλεοντίου, Τα κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά της περιόδου της αγγλοκρατίας.

7. Chris Schabel: Publication of documents related to the Latin Church of Cyprus.

8. Ν. Μοσχονάς: ΄Εκδοση εγγράφων κυπριακού ενδιαφέροντος από το Κρατικό Αρχείο Τορίνου.

9. Π. Παπαπολυβίου: Η Κύπρος και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897.

10. Π. Παπαπολυβίου: Πολεμικά ημερολόγια και επιστολές Κυπρίων εθελοντών των βαλκανικών πολέμων (1912-13).

11. Β. Κατσαρός: Πρακτικά της εν Κύπρω Συνόδου (1406).

12. Johannes Niehoff-Panagiotidis, Κριτική έκδοση Ασσιζών.

13. Γ. Κεχαγιόγλου: Κριτική έκδοση παραλλαγών της λεγόμενης ιστορίας του «Απολλωνίου του Τύρου».

14. Αγγ. Νικολοπούλου: Ο Μάρκος Πορφυρόπουλος και η μετάφραση των Ανεκδότων του Προκοπίου.

15. Κ. Γιαγκουλλής: Π. Λιασίδη, ΄Απαντα, τόμ. Β΄ (εκτυπώθηκε).

16. Κ. Γιαγκουλλής: Χρ. Παλαίση, «Ηλιοβουττήματα» (εκτυπώθηκε).

17. Κ. Γιαγκουλλής: Corpus Kυπριακών Διαλεκτικών Κειμένων (υπό εκτύπωση).

18. Ioannis Ionas: Pottery in the Cyprus Tradition (υπό εκτύπωση).

19. Ρολ. Κατσιαούνης: Η Διασκεπτική (Οκτώβρης 1946 - Αύγουστος 1948) (υπό εκτύπωση).

20. Αικ. Αριστείδου: Ανέκδοτα έγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας από το Αρχείο της Βενετίας, τόμ. Γ΄.

21. ΄Αννα Λοϊζίδου: Consulat de France α Larnaca, τόμ. Γ

22. Ν. Κουρέας: Μετάφραση των Ασσιζών (στα αγγλικά)

23. Ν. Παταπίου: Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας στην Κύπρο και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος.

24. Αικ. Αριστείδου, Ευρετήριο Επετηρίδας Κ.Ε.Ε., τόμ. 1-25.

25. Ιω. Ιωνάς: Παραδοσιακά επαγγέλματα της Κύπρου.

 

 
Back ] Up ] Next ]