Βασίλη Μιχαηλίδη "Η 9η Ιουλίου του 1821"

13. Ναμάζιν
Τότες πκιον εσυντύχασιν ούλοι κάμποσην ώραν,
για τζιείνους πων να κόψουσιν τζι' αννοίξαν το δεφτέριν
τζι' είδασιν πόσοι εν π' αλλού τζιαι πόσοι που την Χώραν
τζιαι πόσοι για συρτοθηλειάν τζιαι πόσοι για μασιαίριν.
Τζι' είσιεν πεντ' έξι πούπασιν πως εν πολλοί τζι' εν κρίμαν,
τζι' ο Μουσελλίμης είπεν τους "Εν ούλοι για το μνήμαν!"
Ο ήλιος πκιον εστύλλωσεν, εγίνην μεσομέριν
τζι' ακούστην εις τον μιναρέν ο χότζ'ας να φωνάζη
τζι' επάψασιν την συντυσιάν τζι' αφήκαν το δεφτέριν
τζι' εσηκωθήκαν ούλοι τους τζι' επήαν στο ναμάζιν.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την 9η Ιουλίου του 1821.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 25 Νοεμβρίου, 1997, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1997 Tefkros Symeonides & Constantinos Symeonides

Το λογότυπο της Ενάτης σχεδιάστηκε από τον Τεύκρο.
Οι εικόνες πάρθηκαν από πίνακες του Γιώργου Μαυρογένη (συλλογή Αρχιεπισκοπής, Λευκωσία) και έγιναν scanned από τον 4ο Τόμο της "Ιστορίας της Νήσου Κύπρου" του Αντρου Παυλίδη, Εκδόσεις "Φιλόκυπρος".
Ο κώδικας HTML αυτής της σελίδας παράχθηκε από πρόγραμμα που έγραψε ειδικά γι' αυτό τον σκοπό ο Τεύκρος σε γλώσσα QBASIC.