Βασίλη Μιχαηλίδη "Η 9η Ιουλίου του 1821"

20. Αντιδράσεις Ι
Σηκώννεται ο Κκιόρ-ογλούς τζι' αννοίει τζιαι λαλεί του:

"Εσιεις ψυσιήν, Μεχμέτ-αγά, εις τον Θεόν να δώσης,
όπκοιος τον όρκον του πατά, κολάζει την ψυσιήν του,
τον Πάσ' πίσκοπον έμοσες να μεν τον-ι-σκοτώσης,
έμοσες του να μεν κόψης ποττέ την τζιεφαλήν του."
"Δεν θέλω, Κκιόρ-ογλού, εγιώ παραγ'γ'ελιάν πο σέναν.
Ορκον αν τώμοσα εγιώ τζιείν' εν δουλειά μου μέναν.
Αντάν του ωρκομόθηκα, εσού 'ν είσιες χαπάριν,
αρνήθην τζι' εν εδέχτηκεν την χάρην μου εμέναν,
είπεν μου: Μουσελλίμ-αγά, αν θεν να κάμης χάρην
να μεν πειράξης τίποτε στον τόπον μας κανέναν.

Ετσι την χάρην δέχομαι, ει δε τζι' αν ου, λαλεί μου,
αν βουληθής τζι' έναν μιτσύν, μωρούδιν να πειράξης,
να πάη πρώτα στο σπαθίν εμέν' η τζιεφαλή μου,
τζιαι δεν θέλω την χάρην σου, εμέν' πρώτα να σφάξης.
Ομως θαρείς την γνώμην μου πως εν να την αλλάξω;
Τον όρκον που του έμοσα πάλ' εν να τον φυλάξω.
Εμοσα του να μεν κόψω ποττέ την τζιεφαλήν του,
μμα 'ν άλλον κόβκω τζιεφαλήν τζι' εν άλλον το κρεμμάζω,
εν τζι' έμοσα του τζι' είπα του χαρίζω την ζωήν του,
το πνίω έσιει δκιαφοράν πολλήν απού το σφάζω."

Τότες λαλεί ο Κκιόρ-ογλούς: "Τούτον τους δεσποτάες
φοούμαι μεν τζιαι φέρη μας νεκατωσιάν στην χώραν
μεν τζι' αναδόξη τους Ρωμιούς τζι' εν νάχουμεν πελάες,
να βάλουμεν κόλια πολλά τζιαι θέμι που τα τώρα.
Μπορεί να δισπιρκάσουσιν τζιαι να νεκατωθούσιν,
σαν δουν τα κόλια μας πολλά, τοτ' εν να φοηθούσιν."
Λαλεί τους ο Μεττές-αγάς: "Αφήστε τες φοβέρες,
για τους πισκόπους την δουλειάν δεν πρέπει να βκιαστούμεν,
πρέπει να μείνη να δκιαβούν αλλό-πεντέξι μέρες,
να ξομακρίση η δουλειά τζιαι να δκιαλοϊστούμεν.

Να ξανανεκουτρέψωμεν εις τους Ρωμιούς να δούμεν
μεν τζι' έχουν τζι' άλλα άρματα στα σπίδκια τους χωσμένα.
Τζι' ότι σκοπήσουμεν καλά τζιαι σιουραριστούμεν
νάμαστον τότες άνενοιας, νάμαστον νεπαμένοι."
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την 9η Ιουλίου του 1821.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 25 Νοεμβρίου, 1997, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1997 Tefkros Symeonides & Constantinos Symeonides

Το λογότυπο της Ενάτης σχεδιάστηκε από τον Τεύκρο.
Οι εικόνες πάρθηκαν από πίνακες του Γιώργου Μαυρογένη (συλλογή Αρχιεπισκοπής, Λευκωσία) και έγιναν scanned από τον 4ο Τόμο της "Ιστορίας της Νήσου Κύπρου" του Αντρου Παυλίδη, Εκδόσεις "Φιλόκυπρος".
Ο κώδικας HTML αυτής της σελίδας παράχθηκε από πρόγραμμα που έγραψε ειδικά γι' αυτό τον σκοπό ο Τεύκρος σε γλώσσα QBASIC.