Βασίλη Μιχαηλίδη
Η 9η Ιουλίου του 1821
Download Greek Fonts
Μια μεταφορά του μεγάλου επικού έργου του εθνικού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη στο Ιντερνετ, με κάθε σεβασμό στον ποιητή και το έργο του.

Αυτή η προσπάθεια έχει σαν σκοπό να κάνει την θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλλων Δεσποτάδων πιό προσιτή στο ευρύτερο κοινό, και να θωρακίσει το πατριωτικό αίσθημα του απανταχού Ελληνισμού ενάντια στον βάρβαρο Τούρκο κατακτητή.

Στοχεύει επίσης να δώσει ένα από τα καλύτερα δείγματα της δύναμης έκφρασης της Κυπριακής διαλέκτου στην ποίηση.Τεύκρος και Κωνσταντίνος Συμεωνίδης1. Εισαγωγή
-Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι' εφυσούσαν [1-20]

2. Ο Κκιόρ-ογλους
Εγείραν τα μεσάνυχτα τζι' επήρεν το ξιφώτιν, [21-70]

3. Η Προσευχή
Η νύχτα πκιον αρκίνησεν περίτου ν' αναρκώνη, [71-90]

4. Η Σύλληψη
Εξέβην που την εκκλησιάν με την συναπαρτζιάν του, [91-114]

5. Ο Μουσελλίμ-αγάς
Ο Μουσελλίμης κάθεται με ούλλους τους αγάδες [115-130]

6. Διαταγές
Τότες εστράφην τζιαι λαλεί του Αρχιεπισκόπου, [131-146]

7. Συνομωσία
"Εμάσιεστουν με τους Ρωμιούς τους άλλους να σμιχτήτε, [147-160]

8. Φυλλάδια
"Να μεν αρνιέσαι, πίσκοπε, τζι' εσείς οι καλοήροι, [161-170]

9. Η Ρωμιοσύνη
"Πίσκοπε, 'γιω την γνώμην μου ποττέ δεν την αλλάσσω, [171-200]

10. Ψευδομάρτυρας
Ο Μουσελλίμης τζι' ούλοι τους οι Τούρτζ' αντάν ακούσαν, [201-210]

11. Το παράπονο του Βοσκού
Λαλεί τ' ο Μουσελλίμ-αγάς: "Δημήτρη, μεν φοάσαι [211-250]

12. Πείθεται ο Βοσκός
"Εν να σ' αφήκω," είπεν του, "να πας τζι' εις το χωρκόν σου, [251-290]

13. Ναμάζιν
Τότες πκιον εσυντύχασιν ούλοι κάμποσην ώραν, [291-300]

14. Στη Φυλακή
Είσιεν η μαύρη φυλακή η στενοκοπημένη, [301-320]

15. Ο Γυιός του Κκιόρ-ογλου
Τότες εκρώννοιξεν κρυφά του περβολιού η πόρτα [321-360]

16. Εφέντης άρκοντας
Η πόρτα τότες άννοιξεν τζι' εκούμπησεν στον τοίχον, [361-390]

17. Προσευχή
Ο Τούρκος ότι τζι' έφυεν τζι' εμείναν μανισιοί τους, [391-400]

18. Τελευταίος εκβιασμός
Οι άλλοι πούτουν στην τζ'ιαμήν ότι τζι' εποσπαστήκαν [401-444]

19. Καταδίκη
Ο Μουσελλίμης μ' έναν δειν σγιαν νάδειξεν φοέραν. [445-459]

20. Αντιδράσεις Ι
Σηκώννεται ο Κκιόρ-ογλούς τζι' αννοίει τζιαι λαλεί του: [460-494]

21. Αντιδράσεις ΙΙ
Επολοήθην τζιαι λαλεί ο Μουσελλίμης τότες: [495-514]

22. Εκτέλεση
Ούλοι τότες συλλόβροτοι ευτύς εσηκωθήκαν [515-540]

23. Σφαγή
Υστερα οι τζ'ελλάττηδες με μιαν ψηλήν μανιέραν [541-550]

24. Επίλογος
Υστερα πκιον που το κακόν ακούστην μεσ' στην Χώραν, [551-560]ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Στα χρόνια του Κυπριανού

Στις παρυφές της Ιστορίας

Στους βωμούς του Εθνους

Ο Ποιητής
Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Οπτική επένδυση - Εικόνες
Το Σεράγιο (ζωγ/φωτ)
Ο πλάτανος (ζωγ/φωτ)
Ο Κανάρης στην Κύπρο - Μαυρογένης (ζωγ)
Πηγές: Αρχιεπισκοπή, Παγκ.Γυμνάσιο,Τρ.Κύπρου
Πηγές: Μαυρογένης, Παυλίδης

Απαγγελία αποσπασμάτων
Σε Realaudio.

Μουσική επένδυση
Σε midi.

Το ιστορικό σκηνικό
Γραμματόσημο/ΦΠΗΚ Αρχοντικού Χ.Κορνέσιου 1973
Αρχοντικό Χ.Κορνέσιου - Πρόσοψη (φωτ)
Επίγραμμα Β.Μιχαηλίδη (φωτ)

Ο Αρχιεπ. Κυπριανός
Εγκύκλιος ίδρυσης Παγκ.Γυμνασίου

Περίληψη στα αγγλικά

Βιογραφία του Ποιητή

Το πλήρες κείμενο σε text file

ΒιβλιογραφίαΑυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την 9η Ιουλίου του 1821.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.

Το έργο αυτό παρουσιάστηκε στο World Wide Web στις 9 Φεβρουαρίου, 1997.
Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 25 Μαίου, 1998, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1997 Tefkros Symeonides, Constantinos Symeonides

Η πρωσοπογραφία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού έγινε scanned και διαμορφώθηκε από Κυπριακό γραμματόσημο του 1971 που σχεδιάστηκε από τον Ανδρέα Τάσσο.
Η Παλαιά Αρχιεπισκοπή έγινε scanned και διαμορφώθηκε από Κυπριακό γραμματόσημο (μινιατούρα) του 1995 που σχεδιάστηκε από τον Ανδρέα Λαδόμματο.
Το λογότυπο της Ενάτης σχεδιάστηκε από τον Τεύκρο.


Internet Link Exchange
Member of the Internet Link Exchange


Ο μετρητής αυτός ξεκίνησε στις 30 Μαίου, 1997.