Βασίλη Μιχαηλίδη "Η 9η Ιουλίου του 1821"

16. Εφέντης άρκοντας
Η πόρτα τότες άννοιξεν τζι' εκούμπησεν στον τοίχον,
τζι' ένας εφέντης έμπηκεν αρκοντικά ντυμένος
τζι' είπεν τους: "Ηρτα να σας δω, μιτά σας να συντύχω,
γιατ' είμαι για το χάλιν σας πολλά μαραζωμένος.
Εφερα σας τζιαι νακκουρίν φαίν τζιαι πκιείν να φάτε,
γιατ' εν να σας γυρέψουσιν τωρά τσιμπίν να πάτε.
Ετρεξα τζι' είδα τωρά τρεις κρεμμασταρκές στημένες,
είχαν τες δκυο στον Πλάτανον τζιαι τζιείν' την μιαν την άλλην
στην Συκαμιάν, τζι' ήτουν τζι' οι τρεις σγιαν χάροι κουρτισμένες
τζι' έπληξ' αππέσω μου πολλά τζιαι δεν μώμεινε χάλιν.

Ηρτα καταύτις να σας πω να παρηορηθήτε
τζι' εν να πασκίσω σήμμερον να κάμ' ό,τι μπορήσω
να ρίξω τες κρεμμασταρκές τζιαι σεις να ποσπαστήτε,
τζιαι τα χαρκιά που γράψασιν εγιώ 'ν να τους τα σιήσω,
να κάμω τα πικρά γλυτζιά τζιαι τάρκα να μερώσω
τζιαι βουλετόν ταβούλετον για να σας-ι-γλυτώσω.
Τέσσερεις στύλλοι σγιαν τζι' εσάς, τζιεφάλια τουν του τόπου
δεν είναι κρίμαν τζι' άδικον να πα' να κρεμμαστήτε;
Πο ούλα το γλυκόττερον εν η ζωή ταθρώπου,
ένας σας λόος μανιχά κανεί να ποσπαστήτε."

Τότες ο Αρχιεπίσκοπος εποτυλίχτην πάνω
τζι' είπεν του: "Τούρτζιε, βρίξε πκιον, κανεί να συντυχάννης
τζιαι δεν θέλω που λλόου σου ν' ακούσω παραπάνω.
Πάψε τζι' εν κρίμαν τζι' άδικον τα λόγια σου να χάννης,
άνου να φύης γλήορα, να πας εις την δουλειάν σου,
τζι' ο Χάρος εν γλυκόττερος απού την συντυσιάν σου."
Ο Τούρκος ότι τζι' άκουσεν εστάθην μουρρωμένος
τζι' είδεν τζι' επίστεψεν πως παν τα λόγια του χαμένα,
τζι' έμεινεν σγιαν περίλυπος τζιαι σγιαν αντροπιασμένος,
τζι' ύστερα ξέβην τζι' έφυεν με δκυο σιείλη καμένα.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την 9η Ιουλίου του 1821.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 25 Νοεμβρίου, 1997, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1997 Tefkros Symeonides & Constantinos Symeonides

Το λογότυπο της Ενάτης σχεδιάστηκε από τον Τεύκρο.
Οι εικόνες πάρθηκαν από πίνακες του Γιώργου Μαυρογένη (συλλογή Αρχιεπισκοπής, Λευκωσία) και έγιναν scanned από τον 4ο Τόμο της "Ιστορίας της Νήσου Κύπρου" του Αντρου Παυλίδη, Εκδόσεις "Φιλόκυπρος".
Ο κώδικας HTML αυτής της σελίδας παράχθηκε από πρόγραμμα που έγραψε ειδικά γι' αυτό τον σκοπό ο Τεύκρος σε γλώσσα QBASIC.