Βασίλη Μιχαηλίδη "Η 9η Ιουλίου του 1821"

22. Εκτέλεση
Ούλοι τότες συλλόβροτοι ευτύς εσηκωθήκαν
τζι' αππεξωθκιόν του Σαραγιού επήαν τζι' εσταθήκαν.
Ητουν δεξ'ιά στον Πλάτανον οι δκυο οι κρεμμασμένοι
τζι' ήτουν ζαβρά στην Συκαμνιάν κρεμμασταρκά χαζίριν,
τζι' οι δεσποτάδες τζιει χαμαί αξάγκωνα δημμένοι
τζι' ήτουν τζιαι το Μουσουρμανιόν τριγύρου παναύριν.

Εφαίνουνταν περίλυποι οι Τούρτζ' οι Τζιυπριώτες,
γιατ' ήτουν ούλοι τους βριχτοί τζιαι σγιαν δκιαλοϊσμένοι.
Επρόσταξεν χαρούσιμος ο Μεσελλίμης τότες,
τζι' επήραν τον Τζιυπριανόν, δκυο-τρεις αρματωμένοι
πουκάτω που την Συκαμνιάν, κοντά στον θάνατόν του
τζι' εφάκκαν η συρτοθηλειά πάνω στο μέτωπόν του.
Υστερα γονατίσασιν τους άλλους τρεις πισκόπους
κατά την δύσην τζιαι τους τρεις αράδαν, τζι' ομπροστά τους
ήτουν οι τρεις τζ'ελλάττηδες ούλα τους αρκαθρώπους
τζι' ελάμνασιν πουπανωθκιόν τζι' επαίζαν τα σπαθκιά τους.

Τότες, ο Αρχιεπίσκοπος εψήλωσεν το δειν του
στον ουρανόν, τζι' εφάνησαν τα μμάδκια του κλαμένα,
εφάνην πως επόνησεν που μέσα στην ψυσιήν του,
τζι' είπεν τα τούν' τα δκυο λόγια με δκυο σιείλη καμένα:
"Θεέ, που νάκραν δεν έσιεις ποττέ στην καλωσύνην,
λυπήθου μας τζιαι δώσε πκιον χαράν στην Ρωμιοσύνην."
Τζι' ετρέξασιν τα 'δρώματα απού το πρόσωπόν του,
απού του ήλιου την πολλήν την καψερήν την αύραν
τζι' εβάλαν την συρτοθηλειάν ευτύς εις τον λαιμόν του
τζιαι τζιει πκιον ετελειώσασιν τα κάστια που ταύραν.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την 9η Ιουλίου του 1821.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 25 Νοεμβρίου, 1997, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1997 Tefkros Symeonides & Constantinos Symeonides

Το λογότυπο της Ενάτης σχεδιάστηκε από τον Τεύκρο.
Οι εικόνες πάρθηκαν από πίνακες του Γιώργου Μαυρογένη (συλλογή Αρχιεπισκοπής, Λευκωσία) και έγιναν scanned από τον 4ο Τόμο της "Ιστορίας της Νήσου Κύπρου" του Αντρου Παυλίδη, Εκδόσεις "Φιλόκυπρος".
Ο κώδικας HTML αυτής της σελίδας παράχθηκε από πρόγραμμα που έγραψε ειδικά γι' αυτό τον σκοπό ο Τεύκρος σε γλώσσα QBASIC.