Βασίλη Μιχαηλίδη "Η 9η Ιουλίου του 1821"

14. Στη Φυλακή
Είσιεν η μαύρη φυλακή η στενοκοπημένη,
που κάθουνταν οι τέσσερεις πισκόποι μανισιοί τους,
που την μερκάν του περβολιού μιαν πόρταν σιερένην
τζι' ακούετουν η συντυσιά τζι' η χαμηλή φωνή τους.
Ελάλεν ο Λαυρέντιος: "Α, τον ευλοημένον
τζιείνον τον Θεοφύλαχτον, ούλα τον αππωμένον!
Εφερεν τζιείνα τα χαρκιά στραβά, χωρίς να ξέρη,
τζι' εγέμωσεν που μιαν μερκάν ως άλλην το νησσίν μας,
τζι' έδκιαν τα όπου τύχχαιννεν τζιαι μέραν μεσομέριν
τζι' ήρτασιν τούτα τα κακά τώρα στην τζιεφαλήν μας."

Λαλεί τους ο Μελέτιος: "Μισώ την αδικίαν.
Πως εβουλήθην άνθρωπος να κάμη καλωσύνην,
να τον κακολοήσωμεν πως ήταν η αιτία;
Ητουν βουλή που τον Θεόν για να γενή τζι' εγίνην.
Τον Χάρον εν τζιαι βκάλλουν τον ποττέ πως εν φταισμένος,
πάντα λαλούν το φταίσιμον πως τόσιει ο πεθαμένος."
Λαλεί τους ο Τζιυπριανός: "Εν λόγια παραπάνω,
έτσι τζι' αλλοιώς ετέλειωσεν, εμείς εν να χαθούμεν,
ό,τι λοής τζι' αν έτυχεν ξέρει ο Θεός που πάνω,
για τζιείνους πων να μείνουσιν τζιείνους τώρα να δούμεν."

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την 9η Ιουλίου του 1821.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 25 Νοεμβρίου, 1997, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1997 Tefkros Symeonides & Constantinos Symeonides

Το λογότυπο της Ενάτης σχεδιάστηκε από τον Τεύκρο.
Οι εικόνες πάρθηκαν από πίνακες του Γιώργου Μαυρογένη (συλλογή Αρχιεπισκοπής, Λευκωσία) και έγιναν scanned από τον 4ο Τόμο της "Ιστορίας της Νήσου Κύπρου" του Αντρου Παυλίδη, Εκδόσεις "Φιλόκυπρος".
Ο κώδικας HTML αυτής της σελίδας παράχθηκε από πρόγραμμα που έγραψε ειδικά γι' αυτό τον σκοπό ο Τεύκρος σε γλώσσα QBASIC.