Βασίλη Μιχαηλίδη "Η 9η Ιουλίου του 1821"

18. Τελευταίος εκβιασμός
Οι άλλοι πούτουν στην τζ'ιαμήν ότι τζι' εποσπαστήκαν
εστάθηκαν τζι' εκάμασιν τσιμπίν την συντυσιάν τους
τζι' εις το Σαράγιον ούλοι τους εξανασυναχτήκαν
τζι' αρτζιέψαν να τελειώσουσιν την άχαρην δουλειάν τους.
Για πείσμαν του Τζιυπριανού τζιαι για φοϊτσ'ασμόν του
φέρνουν τον αρκιδκιάκον του τζιαι τον γραμματικόν του
τζιαι βκάλαν τους κάτι δουλειές, δουλειές σαντανωμένες,
τζι' επέψαν τζι' εκρεμμάσαν τους αξάγκωνα δημμένους
στον Πλάτανον, πούταν οι δκυο κρεμμασταρκές στημένες,
τζι' αφήκαν τους τζιει πάνω τζιει καταύτις κρεμμασμένους.

Yστερα πέψασιν καμμιάν δωδεκαρκάν αθθρώπους
του Σαραγιού, τζι' ετάξαν τους να διπλαρματωθούσιν,
τζι' εφέραν που την φυλακήν τους τέσσερεις Πισκόπους
τζι' ήτουν ούλοι μονόβουλοι να τους το ξαναπούσιν
για τέλεια ύστερην φοράν πως πα' η τζιεφαλή τους.
Ευτύς ο Μουσελλίμ-αγάς αννοίει τζιαι λαλεί τους:
"Τζ'ελλάττης τζιαι κρεμμασταρκά εν τζιαι τα δκυο χαζίριν,
η ώρα σας εκόντεψεν τζι' εν καρτερώ περίτου,
έχω τζινούρκαν προσταήν τώρα που τον Βεζύρην."
Τότες ο Αρχιεπίσκοπος αννοίει τζιαι λαλεί του:

"Σκοτώστε μας τζιαι γράψετε τζι' εμάς τον σκοτωμόν μας.
Μα τούτοι ούλ' οι σκοτωμοί εν ούλοι για κακόν σας,
εσείς θαρκέστ' αννοίετε το μνήμαν το δικόν μας,
τζι' εν το πεισκάζετε πως εν το μνήμαν το δικόν σας.
Εσείς σιειροττερεύκετε τα πράματα θωρώ τα,
στην Πόλην εκρεμμάσετε τον Πατριάρχην πρώτα
τζιαι ταπισών άλλους πολλούς πισκόπους τζιαι παπάες.
Σκοτώστε όσους θέλετε, αμμ' αν να σας-ι-βλάψη,
το γαίμαν που σιονώννετε που μας τους δεσποτάες
εν λάϊν εις την λαπρατζιάν π' αφταίννει να σας κάψη."

Λαλεί τ' ο Μουσελλίμ-αγάς: "Η ώρα εν περασμένη,
χαζίριν εδειλίνωσεν τζιαι πάει να νυχτώση,
εν καρτερώ, γιατ' η δουλειά τωράν αρκινημένη
τζι' έχω τζιαι δκυο κρεμμάμενους τζιαι πρέπει να τελειώση.
Eχω τον αρκιδκιάκον σου τζιαι τον γραμματικόν σου,
τζι' εν να τους δης τζιαι σου τωρά κρεμμάμενους ομπρός σου.
Αν έσιης τίποτε να πης για το καλόν σας, λάλε,
να ποσπαστούμεν γλήορα, γιατ' εν να νυχτωθούμεν,
τζιαι παίρνω νάκκον πομονήν, ει δε τζι' αν ου, τζιαι πάλε..."
"Βρίξε τζι' εμείς το πεθυμάς ευτύς να σου το πούμεν:

Βκιάστου τζιαι κάμε γλήορα τζιαι τέλειωσ' την δουλειάν σου,
πρόσταξε τον τζ'ελλάττην σου να κόψη τον λαιμόν μας,
φερ' το σπαθίν σου γλήορα τζιαι την συρτοθηλειάν σου,
έτο που σου το είπαμεν είνταν' για το καλόν μας."
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την 9η Ιουλίου του 1821.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 25 Νοεμβρίου, 1997, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1997 Tefkros Symeonides & Constantinos Symeonides

Το λογότυπο της Ενάτης σχεδιάστηκε από τον Τεύκρο.
Οι εικόνες πάρθηκαν από πίνακες του Γιώργου Μαυρογένη (συλλογή Αρχιεπισκοπής, Λευκωσία) και έγιναν scanned από τον 4ο Τόμο της "Ιστορίας της Νήσου Κύπρου" του Αντρου Παυλίδη, Εκδόσεις "Φιλόκυπρος".
Ο κώδικας HTML αυτής της σελίδας παράχθηκε από πρόγραμμα που έγραψε ειδικά γι' αυτό τον σκοπό ο Τεύκρος σε γλώσσα QBASIC.